Terug naar overzicht
09.09.2021

Aanwijzing van een aansprakelijke vertegenwoordiger in België: nieuwe regels inzake de zekerheidsstelling

Opdat een niet in de EU gevestigde belastingplichtige in België belastbare handelingen zou kunnen verrichten waarvan hij de schuldenaar van de btw is, moet deze belastingplichtige zich in principe voor een Belgisch btw-nummer registreren met aanstelling van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger. Voor in de EU gevestigde belastingplichtigen is de aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger niet verplicht maar optioneel.

De aanwijzing van een aansprakelijke vertegenwoordiger gaat gepaard met een het stellen van een zekerheid voor de betaling van alle bedragen die de vertegenwoordigde belastingplichtige verschuldigd is uit hoofde van de btw, boeten, rente en kosten.

De regels inzake de zekerheidsstelling zijn onlangs gewijzigd. Deze wetswijzigingen zijn eveneens van toepassing op de benoeming van globale vertegenwoordigers, alsmede op tussenpersonen in het kader van de (I)OSS-regeling.

 

Op wie van toepassing?

De aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger is enkel verplicht voor niet in de EU gevestigde belastingplichtigen die in België belastbare handelingen verrichten waarvan zij de schuldenaar van de btw zijn.

Dergelijke aanstelling is niet verplicht en vaak volstaat een directe btw-identificatie indien:

 • De medecontractant de schuldenaar is van de btw op de belastbare handeling die in België wordt verricht (verlegging van heffing van btw);
 • De belastingplichtige gevestigd is in een derde land waarmee de EU een overeenkomst inzake wederzijdse bijstand heeft gesloten waarvan het toepassingsgebied vergelijkbaar is met Richtlijn 2010/24/EU van de Raad en Verordening (EU) nr. 904/2010. Dit is het geval voor Noorwegen en, volgens de huidige stand van zaken, ook voor het Verenigd Koninkrijk.
 • De niet in de EU gevestigde belastingplichtige een vaste inrichting heeft in België die de belastbare handeling in België verricht.

 

Het bedrag van de zekerheid

Het bedrag van deze zekerheid:

 • wordt vastgesteld op 10% van het saldo van de verschuldigde Belgische btw, voor een periode van twaalf kalendermaanden op basis van de btw-aangiften die tijdens het voorgaande kalenderjaar zijn ingediend.

Ingeval het niet mogelijk is een referentieperiode van één jaar vast te stellen voor de bepaling van deze zekerheid, wordt het bedrag van de zekerheid door de btw-autoriteiten voorlopig vastgesteld op basis van de ramingen van de aansprakelijke vertegenwoordiger. Vervolgens zal de zekerheid definitief worden vastgesteld ten laatste op 30 april van het daaropvolgende jaar.

 • En moet ten minste 7.500 EUR en niet meer dan 1.000.000 EUR bedragen.
 • Het bedrag van de zekerheid wordt vastgesteld voor een periode die eindigt op 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar waarin de zekerheid is vastgesteld.
 • De zekerheid moet worden gesteld ten gunste van de Belgische btw-autoriteiten.

 

Het bedrag van deze zekerheid wordt om de drie jaar herzien in functie van een verhoging of verlaging van de verschuldigde btw.

 • De btw-autoriteiten zullen in principe altijd overgaan tot een herziening wanneer het bedrag van de zekerheid stijgt.
 • Anderzijds kan door de belastingplichtige of zijn aansprakelijke vertegenwoordiger om herziening worden verzocht in geval van vermindering van de zekerheid.
 • In ieder geval vindt geen herziening plaats wanneer de wijziging van het bedrag van de zekerheid minder dan 10% bedraagt.

 

In welke vorm?

De zekerheid kan de volgende vormen aannemen:

 • Een borgtocht in speciën op een speciale bankrekening van de Belgische autoriteiten;
 • Een borgtocht in effecten ten gunste van de Belgische Autoriteiten;
 • Een persoonlijke borgstelling van een verzekeringsonderneming, een bank of een private spaarkas (bankgarantie), die hun activiteit in België mag uitoefenen (*).

(*) Het betreft financiële instellingen die overeenkomstig de Belgische regelgeving hun activiteiten op het Belgische grondgebied mogen uitoefenen. Overeenkomstig de Europese regels inzake de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten, betreft het niet noodzakelijk een instelling die in België is gevestigd.

Als u een niet in België gevestigde belastingplichtige bent die zich in België voor btw-doeleinden moet registreren, kunnen wij de btw-registratie voor u regelen, optreden als uw aansprakelijke vertegenwoordiger en aan alle btw-formaliteiten voor u voldoen. Wij hebben uitgebreide ervaring in het vertegenwoordigen van buitenlandse bedrijven voor btw-doeleinden in België.

 

BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet International 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.