Uw partner in
internationaal zakendoen

Het is vlakbij en we spreken dezelfde taal. Logisch dat er heel wat persoonlijk en economisch verkeer is tussen België en Nederland. Maar de fiscale, sociale en juridische verschillen blijven groot.
Wie met succes wil ondernemen over de grens kan rekenen op de Van Havermaet experten die u met raad en daad bijstaan. Geen theoretische oplossingen maar dadelijk met de juiste insteek om de goede stappen te zetten. Dat is onze voornaamste doelstelling.

Wij stemmen de Nederlandse en Belgische wetgeving voor u af, zoeken de optimale oplossing en zorgen voor de concrete invulling. Hierbij combineren wij de belangen van de onderneming, haar aandeelhouders en haar werknemers.

Van Havermaet heeft tevens een bijzondere expertise in persoonlijke en familiale planning, met name als de familieleden in meerdere landen wonen. Wij helpen u de juiste keuzes te maken voor uw huwelijkscontract, testament, levenstestament enz. Wij zorgen natuurlijk ook voor een optimale fiscaliteit over uw vermogen.

Wij kunnen u diepgaand adviseren over alle aspecten van het internationaal zakendoen, werk aannemen in België en grensoverschrijdende tewerkstelling. Wij koppelen de theorie aan de praktijk en ontzorgen u op alle vlakken. Onze experten werken samen met hun Nederlandse collega’s binnen ons relatienetwerk. Deze samenwerking staat garant voor gelijkwaardige en gespecialiseerde expertise, korte communicatielijnen en no-nonsense aanpak.

WIL U METEEN WETEN WAARMEE WE U PRECIES KUNNEN HELPEN? DOWNLOAD DAN NU ONZE BROCHURES EN ONEPAGERS.

Downloaden

100% tot uw dienst

 • Ondernemen in BE
 • Internationale fiscale diensten
 • BTW
 • Global mobility
 • Payroll dienstverlening
 • Detachering van werknemers
 • Salary split en expats
 • Transfer pricing
 • Global R&D
 • Accountants
 • Bedrijfsrevisoren
 • Corporate Finance
 • Business Controlling
Polish desk
Services

Ondernemen in BE

België is opgedeeld in drie gewesten en drie gemeenschappen, elk met hun eigen regels op juridisch vlak. Dit maakt het zakendoen in dit land vrij complex.

Om u in staat te stellen u met succes te concentreren op uw Belgische activiteiten, nemen wij alle juridische zaken voor onze rekening en schetsen wij het juridische kader waarbinnen u veilig zaken kunt doen. Daarnaast kunnen wij ook de volledige administratie die daarbij hoort, voor onze rekening nemen.

Lees meer
Anna Mordkowicz
Partner
Van Havermaet International

Internationale fiscale diensten

Doet uw bedrijf zaken in meerdere landen? Of moet u zich houden aan verschillende lokale belastingwetten? Dan weet u zeker dat een nauwgezette opvolging en het beheer van uw internationale fiscale strategie een belangrijke sleutel tot zakelijk succes is. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Onze juridische, fiscale, btw- en transfer pricing teams staan klaar om u te helpen met alle aspecten van uw internationale fiscale behoeften. Wij kunnen rekenen op onze internationale contacten binnen de Morison KSi associatie, met wereldwijde aanwezigheid in meer dan 80 landen.

Lees meer
Gert De Greeve
Partner
Van Havermaet International

BTW

Bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn, worden steeds meer geconfronteerd met btw-verplichtingen, niet alleen in België, maar ook in de andere lidstaten van de EU. Oplossing bieden aan btw-problemen vereist een hoog niveau van ervaring en kennis.

Lees meer
Hans Philips
Director
Van Havermaet International

Global mobility

Burgers van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland kunnen vrij naar België reizen en hebben geen visum of werkvergunning nodig om economische activiteiten uit te oefenen. Maar onder bepaalde omstandigheden is extra papierwerk nodig bij hun aankomst in België.

In de meeste gevallen hebben niet-EER- en niet-Zwitserse onderdanen een visum nodig om België binnen te komen en een werkvergunning/beroepskaart. De Belgische wet is echter zeer streng in het verlenen van deze vergunningen.

Van Havermaet Global mobility zorgt voor de administratieve afhandeling van uw aanvraag.

Lees meer
Anna Mordkowicz
Partner
Van Havermaet International

Payroll dienstverlening

Een buitenlandse onderneming die als werkgever in België wenst op te treden, moet een hele reeks taken en formaliteiten vervullen, rekening houdend met alle sociale, fiscale en arbeidsrechtelijke regels.

Gemandateerd als uw vertegenwoordiger, zorgt Van Havermaet International voor al uw wettelijke en administratieve verplichtingen.

Lees meer
Lieve Hendriks
Partner
Van Havermaet International

Detachering van werknemers

Als het gaat om werken in het buitenland heeft elk land zijn eigen regels. Als u uw werknemers regelmatig in meerdere landen uitzendt, kan het complex zijn om op de hoogte te zijn en te blijven van al die specifieke regels.

Ons doel is om u proactief eerstelijns advies te geven over alle toepasselijke regels en voorschriften.

Onze one-stop business unit zal u adviseren, vertegenwoordigen en ervoor zorgen dat uw bedrijf alle rechtsregels in het gastland kan naleven.

Lees meer
Anna Mordkowicz
Partner
Van Havermaet International

Salary split en expats

Werknemers en bestuurders die in een internationale context werken, kunnen aanzienlijke belastingvoordelen genieten bij het inrichten van een salary split of het aanvragen van een speciaal belastingregime voor expats.

Onze teams helpen uw bedrijf, bestuurders en medewerkers bij het inrichten van het meest optimale kader. Wij hebben specialistische kennis in het veiligstellen van salary splits en expat dossiers met onze buurlanden zoals Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk, maar ook met andere landen wereldwijd.

Lees meer
Lieve Hendriks
Partner
Van Havermaet International

Transfer pricing

Transfer pricing is een van de belangrijkste internationale fiscale aandachtspunten geworden, niet alleen voor multinationale ondernemingen, maar ook voor kleine en middelgrote ondernemingen met internationale ambities. Gelukkig is er voor elk probleem een oplossing.

Ons team van transfer pricing experten kan u helpen bij het bepalen van een passend prijsbeleid voor grensoverschrijdende transacties binnen de groep en de bijhorende documentatieverplichtingen. Wij assisteren bij het onderbouwen van arm’s length winstmarges, onder meer voor productiebedrijven, distributeurs met een laag risico, buitenlandse filialen, gevestigd in België of in het buitenland, … Wij stemmen uw transfer pricing beleid af op uw bedrijfsdoelstellingen, rekening houdend met internationale fiscale planningsmogelijkheden.

Lees meer
Jonas Derycke
Partner
Van Havermaet International

Global R&D

De Belgische overheid biedt specifieke R&D-stimulansen in de vorm van vennootschapsbelastingkredieten, vrijstelling van octrooi-inkomstenbelastingen, vermindering van de bedrijfsvoorheffing, overheidssubsidies, … Maar hoe kan uw bedrijf deze voordelen ten volle benutten?

Onze R&D-fiscalisten staan klaar om u te helpen bij het identificeren van alle fiscale optimalisatiemogelijkheden voor uw onderneming.

Lees meer
Jonas Derycke
Partner
Van Havermaet International

Accountants

Als accountant zijn wij de eerstelijn adviseur van uw onderneming.
Wij zorgen ervoor dat al uw wettelijke verplichtingen correct en tijdig afgewerkt zijn en staan u daarnaast met raad en daad bij. Op basis van historische cijfers gaan wij proactief te werk, kijken we samen met u vooruit en trachten we door middel van helder advies méér te halen uit uw onderneming.

Geert Paredis
Partner
Van Havermaet

Bedrijfsrevisoren

Wij waarborgen het getrouwbeeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van uw bedrijf, en begeleiden u bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van uw onderneming. Onze tussenkomst verbetert het vertrouwen van derden en alle belanghebbenden.

Nathalie Bogaerts
Partner
Van Havermaet

Corporate Finance

Bij onze Corporate Finance-afdeling kan u terecht voor fusies, overnames en financieel advies. Bij fusies, bedrijfsovernames of bedrijfsoverdrachten behartigen wij uw belangen tegenover derden in alle vertrouwen, discretie en onafhankelijkheid. Of het nu gaat over de onderhandelingen zelf, de contracten, de waardering of het boekenonderzoek, u kan op ons rekenen voor zowel de transactie, als de voorbereidende fase en afhandeling.

Ook verstrekken onze financiële experten een brede waaier aan adviezen en helpen zij u om financieel vooruit te kijken, desgevallend in overleg met uw bankiers of investeerders. U kan beroep doen op onze Corporate Finance-afdeling voor kredietaanvragen, investeringsanalyses, haalbaarheidsstudies en de vertaling van uw bedrijfsvisie in een alomvattend businessplan.

Martin Beynaerts
Partner
Van Havermaet

Business Controlling

Onze afdeling Business Controlling verwerkt uw operationele en financiële informatie tot een geautomatiseerde en gebruiksklare rapportering en/of dashboard. Aan de andere kant helpt deze afdeling u ook om de toekomst van uw bedrijf te voorspellen op basis van het verleden en assumpties. Business Controlling brengt uw kostprijs en bedrijfsprocessen in kaart en automatiseert uw informatiestromen. Zo heeft u alles in handen om uw bedrijf meer te structureren en op een proactieve manier te sturen.

Dietert Gielen
Partner
Van Havermaet

Events

Experten aan het woord

Lees meer

VAN HAVERMAET BIEDT EEN FULL-SERVICE OPLOSSING
VOOR BELGISCHE EN MULTINATIONALE BEDRIJVEN

Onze multidisciplinaire geïntegreerde aanpak is gericht op het stroomlijnen van uw bedrijf. Onze klant kan rekenen op advies en ondersteuning op maat voor alle bedrijfsmatige aangelegenheden: oprichting van een Belgische vennootschap, inkomstenbelastingen, btw, sociale zekerheid en arbeidsrecht, loonadministratie, verblijfsreglementeringen, accountancy, audit, M & A, familie-ondernemingen, business controlling, data-analyse, corporate finance, …

Wij engageren ons om al uw bedrijfsbehoeften te verbeteren.

Van Havermaet International richt zich specifiek op internationale tewerkstellingsvraagstukken, internationale mobiliteit en de gerelateerde fiscale en juridische gevolgen daarvan. Of u nu werknemers of uitzendkrachten wilt detacheren in België of in het buitenland, of u hebt een Belgische payroll nodig, wij nemen alle formaliteiten voor onze rekening.

We stellen het meest optimale kader op voor expats en salary split dossiers. We begeleiden u inzake transfer pricing, btw, fiscale optimalisatie R&D, belastingaangiftes en alle andere internationale fiscale zaken.

 • Accountants
 • Auditors
 • Tax advisers
 • Legal advisers
 • Capital advisers
 • Corporate finance
 • Business controlling
 • Family advisers
© Van Havermaet 2021
- Privacy - VAT: BE0428.179.774