TWÓJ PARTNER W
BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

Jeśli chcą Państwo z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą w Belgii, mogą Państwo liczyć na ekspertów Van Havermaet, którzy udzielą Państwu porad i pomocy. Bez zbędnej teorii, ale z właściwym podejściem szukamy dla Państwa odpowiednich rozwiązań. To jest nasz główny cel.

Sprawdzamy międzynarodowe ramy, szukamy optymalnego rozwiązania i dbamy o konkretną realizację. W ten sposób łączymy interesy firmy, jej akcjonariuszy i pracowników.

Zapewniamy dogłębne doradztwo we wszystkich aspektach prowadzenia działalności międzynarodowej, wykonywania zleceń w Belgii oraz zatrudnienia transgranicznego. Łączymy teorię z praktyką i gwarantujemy proaktywne wsparcie.

Nasi doradcy, którzy posługują się Państwa językiem ojczystym, zadbają aby nie powstały żadne różnice w odpowiednim zrozumieniu specyfiki lokalnego rynku. Znają oni zarówno polskie, jak i belgijskie przepisy i dlatego bardzo dobrze potrafią wyjaśnić różnice prawne między naszymi dwoma krajami.

Nasi eksperci pracują również razem z polskimi kolegami w ramach naszej rozległej sieci kontaktów oraz naszego międzynarodowego stowarzyszenia zawodowego Morison KSi. Współpraca ta gwarantuje porównywalną i specjalistyczną wiedzę fachową, szybkość komunikacji oraz rzeczowe podejście.

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ W CZYM MOŻEMY CI POMÓC? POBIERZ NASZE BROSZURY INFORMACYJNE

POBIERZ

100% DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.

 • Aktywność gospodarcza w Belgii
 • Międzynarodowe usługi podatkowe
 • VAT
 • Global mobility
 • Belgijski payroll – kadry – płace
 • Delegowanie pracowników
 • Salary split i ekspaci
 • Ceny transferowe
 • Globalne benefity na rzecz badań i rozwoju (b + r)
 • Księgowość
 • Audyt
 • Corporate Finance
 • Business Controlling
Polish desk
Services

Aktywność gospodarcza w Belgii

Belgia jest podzielona na trzy regiony i trzy wspólnoty, z których każda posiada własny zestaw zasad dotyczących kwestii prawnych. To sprawia, że prowadzenie interesów w Belgii jest dość skomplikowane.

Aby umożliwić Państwu skuteczne skoncentrowanie się na działalności w Belgii, zajmujemy się wszystkimi sprawami prawnymi i określamy ramy prawne, w których można bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą. Dodatkowo możemy zająć się całą administracją, która się z tym wiąże.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Anna Mordkowicz
Partner
Van Havermaet International

Międzynarodowe usługi podatkowe

Czy Państwa firma prowadzi działalność w wielu krajach? Czy muszą się Państwo stosować do różnych lokalnych przepisów podatkowych? W takich sytuacjach jednym z ważnych kluczy do sukcesu biznesowego jest ścisłe monitorowanie i zarządzanie międzynarodową strategią podatkową.

Nasze zespoły ds. prawnych, podatkowych, VAT i cen transferowych chętnie udzielą Państwu pomocy we wszystkich aspektach Państwa międzynarodowych potrzeb podatkowych. Możemy polegać na naszym międzynarodowym stowarzyszeniu KSi Morison, które jest obecne na całym świecie w ponad 80 krajach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Gert De Greeve
Partner
Van Havermaet International

VAT

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną mają coraz więcej obowiązków w zakresie podatku VAT: nie tylko w Belgii, ale także w innych państwach członkowskich UE. Zarządzanie problemami związanymi z podatkiem VAT wymaga wysokiego poziomu doświadczenia i wiedzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Hans Philips
Director
Van Havermaet International

Global mobility

Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą swobodnie przemieszczać się do Belgii i nie potrzebują wizy ani zezwolenia na pracę, aby prowadzić aktywność gospodarczą. Jednak w pewnych sytuacjach po przybyciu do Belgii wymagane są dodatkowe formalności.

Obywatele państw spoza EOG i Szwajcarii potrzebują wizy aby wjechać do Belgii i pozwolenia na pracę. Jednakże prawo belgijskie jest co do zasady bardzo rygorystyczne w zakresie udzielania pozwoleń na pracę.

Van Havermaet International dopełni za Państwa formalności w tym zakresie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Anna Mordkowicz
Partner
Van Havermaet International

Belgijski payroll – kadry – płace

Przedsiębiorstwo zagraniczne, które chce działać jako pracodawca w Belgii, powinno spełnić szereg obowiązków i dopełnić formalności w zakresie wszystkich przepisów socjalnych, podatkowych i prawa pracy.

Van Havermaet International, jako przedstawiciel Państwa firmy zajmie się wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Anna Mordkowicz
Partner
Van Havermaet International

Delegowanie pracowników

W przypadku zatrudnienia pracowników do pracy za granicą, każde z państw do których oddelegowani są pracownicy ma swoje własne przepisy i regulacje prawne w zakresie m.in. prawa pracy. W sytuacji gdy Państwa firma regularnie zatrudnia swoich pracowników w kilku krajach, przestrzeganie tych wszystkich szczegółowych przepisów może być kompleksowe.

Naszym celem jest udzielanie Państwu proaktywnego doradztwa z pierwszej ręki w zakresie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w danym państwie.

Nasz zespół doradza, reprezentuje i dba o to, aby Państwa firma działałą zgodnie z lokalnymi przepisami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Veronique Kmetyko
Director
Van Havermaet International

Salary split i ekspaci

Pracownicy i dyrektorzy zatrudnieni w kontekście międzynarodowym mogą uzyskać znaczące korzyści podatkowe przy opodatkowaniu wynagrodzenia w minimum dwóch Państwach tzw salary split lub wnioskowaniu o specjalny system podatkowy dla ekspatów.

Nasze zespoły eksperckie pomagą Państwa firmie, dyrektorom i pracownikom w tworzeniu najbardziej optymalnych ram współpracy. Posiadamy specjalistyczną wiedzę w zakresie salary split i statusu podatkowego dla ekspatów w krajach sąsiednich, takich jak Holandia, Niemcy, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania, ale także w innych krajach na całym świecie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jonas Derycke
Partner
Van Havermaet International

Ceny transferowe

Ceny transferowe stały się jedną z najważniejszych międzynarodowych kwestii podatkowych, nie tylko dla międzynarodowych korporacji, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw o międzynarodowych ambicjach.

Nasz zespół ekspertów ds. cen transferowych może pomóc w ustaleniu odpowiedniej polityki cenowej dla transgranicznych transakcji wewnątrzgrupowych i związanych z tym wymagań dokumentacyjnych. Wspieramy rynkowe marże zysku, w tym dla firm produkcyjnych, dystrybutorów o niskim poziomie ryzyka, filii zagranicznych, mających siedzibę w Belgii lub za granicą. Dopasowujemy politykę cen transferowych do Panstwa celów biznesowych, biorąc pod uwagę możliwości międzynarodowego planowania podatkowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jonas Derycke
Partner
Van Havermaet International

Globalne benefity na rzecz badań i rozwoju (b + r)

Rząd belgijski zachęca do stosowania specjalnych benefitów w zakresie badań i rozwoju w formie ulg podatkowych dla przedsiębiorstw, zwolnień z podatku dochodowego od patentów, obniżek przy wpłacie zaliczek na podatek dochodowy, grantów rządowych… . Jak Państwa firma może w pełni skorzystać z tych benefitów?

Nasi specjaliści podatkowi ds. badań i rozwoju są dostępni aby pomóc Państwu w identyfikacji wszystkich możliwości optymalizacji podatkowej w zakresie badań i rozwoju dla Państwa firmy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jonas Derycke
Partner
Van Havermaet International

Księgowość

Jako księgowi jesteśmy głównymi doradcami Państwa przedsiębiorstwa.

Dbamy o to, by wszelkie zobowiązania prawne były prawidłowo i w terminie wykonane a jednocześnie służymy radą i pomocą.

Na podstawie danych historycznych działamy proaktywnie, wspólnie z Państwem wybiegamy w przyszłość i staramy się, za pomocą jasnych porad wydobyć więcej z Państwa działalności.

Geert Paredis
Partner
Van Havermaet

Audyt

Gwarantujemy przedstawienie rzetelnego obrazu aktywów, sytuacji finansowej i rezultatów Państwa przedsiębiorstwa oraz asystujemy w ważnych wydarzeniach w życiu  firmy. Nasze pośrednictwo zwiększa zaufanie osób trzecich i wszystkich zainteresowanych stron.

Nathalie Bogaerts
Partner
Van Havermaet

Corporate Finance

Nasz dział Corporate Finance jest do Państwa dyspozycji w sprawach fuzji, przejęć i doradztwa finansowego. W przypadku fuzji, przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa reprezentujemy Państwa interesy wobec stron trzecich w pełnym zaufaniu, dyskrecji i niezależności. Niezależnie od tego, czy chodzi o same negocjacje, umowy, wycenę czy audyt, mogą Państwo na nas liczyć zarówno w przypadku transakcji, jak i fazie przygotowawczej czy końcowej.

Nasi finansowi eksperci oferują również szeroki wachlarz porad i pomagają Państwu w finansowym spojrzeniu w przyszłość, w razie potrzeby w porozumieniu z Państwa doradcami bankowymi lub inwestorami. Do naszego działu Corporate Finance mogą Państwo zwrócić się z prośbą o przygotowanie wniosków kredytowych, analiz inwestycyjnych, analiz wykonalności oraz przełożenie wizji Państwa firmy na kompleksowy biznesplan.

Martin Beynaerts
Partner
Van Havermaet

Business Controlling

Nasz dział Business Controling przetwarza Państwa dane operacyjne i finansowe i prezentuje je w zautomatyzowanych i gotowych do użytkowania raportach i / lub portalach. Ponadto pomagamy Państwu w przewidywaniu przyszłości Państwa przedsiębiorstwa na podstawie danych historycznych i założeń. Business Controlling określa koszty i procesy biznesowe oraz automatyzuje przepływ informacji. To daje Państwu wszystko, co potrzebne aby nadać strukturę swojej firmie i zarządzać nią w sposób proaktywny.

Dietert Gielen
Partner
Van Havermaet

WYDARZENIA

Experts talking

Clients
we work for

VAN HAVERMAET OFERUJE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA FIRM BELGIJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH.

Nasze multidyscyplinarne, zintegrowane podejście ma na celu usprawnienie działalności firmy. Jako nasz klient, mogą Państwo polegać na dostosowanym doradztwie i wsparciu we wszystkich sprawach związanych z biznesem: założenie firmy w Belgii, podatek dochodowy, VAT, socjalne zabezpieczenie i prawo pracy, płace, zasady pobytu, rachunkowość, audyt, M & A, firma rodzinna, kontroling biznesowy, analiza danych, finanse przedsiębiorstw, …

Państwa wymagania biznesowe są naszym prioritetem. Mogą Państwo liczyć na nasze pełne zaangażowanie i pomoc w ich realizacji.

Van Havermaet International koncentruje się w szczególności na kwestiach związanych z zatrudnieniem międzynarodowym, globalną mobilnością oraz związanymi z tym konsekwencjami podatkowymi i prawnymi. Bez względu na to, czy chcą Państwo delegować pracowników lub pracowników agencji tymczasowej do pracy w Belgii lub za granicą, czy też potrzebują Państwo belgijską listę płac, zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Stworzymy najbardziej optymalne ramy w sytuacji salary split i ekspatów. Przeprowadzimy Państwa przez sprawy związane z cenami transferowymi, podatkiem VAT, optymalizacją podatków na badania i rozwój, deklaracjami podatkowymi i wszystkimi innymi międzynarodowymi kwestiami podatkowymi.

 • Accountants
 • Auditors
 • Tax advisers
 • Legal advisers
 • Capital advisers
 • Corporate finance
 • Business controlling
 • Family advisers
© Van Havermaet 2021
- Privacy - VAT: BE0428.179.774