Powrót do przeglądu
04.10.2021

Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego VAT w Belgii: nowe przepisy dotyczące gwarancji bankowej

Aby podatnik niebędący rezydentem UE mógł dokonywać w Belgii transakcji opodatkowanych, w odniesieniu do których jest płatnikiem VAT, musi on co do zasady zarejestrować się w celu uzyskania belgijskiego numeru VAT i wyznaczyć przedstawiciela podatkowego VAT z siedzibą w Belgii. W przypadku podatników mających siedzibę w UE wyznaczenie przedstawiciela VAT nie jest obowiązkowe, lecz fakultatywne.

Wyznaczeniu przedstawiciela podatkowego VAT towarzyszy złożenie gwarancji bankowej na rzecz zapłaty wszystkich kwot należnych przez reprezentowanego podatnika VAT, kar, odsetek i kosztów.

 

Przepisy dotyczące gwarancji bankowej zostały niedawno zmienione. Zmiany te dotyczą zarówno powoływania przedstawicieli, jak i pełnomocników w ramach procedury (I)OSS.

 

Kogo dotyczą zmiany?

Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego jest obowiązkowe jedynie dla podatników spoza UE, którzy dokonują w Belgii transakcji podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których są płatnikami VAT.

 

Wyznaczenie przedstawiciela często nie jest obowiązkowe, wystarczy jedynie identyfikacja bezpośrednia VAT, o ile:

 • Kontrahent jest płatnikiem podatku VAT od podlegającej opodatkowaniu transakcji dokonanej w Belgii (odwrotne obciążenie);
 • Podatnik ma siedzibę w państwie trzecim, z którym UE zawarła konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej, której zakres jest porównywalny z zakresem dyrektywy Rady 2010/24/UE i rozporządzenia (UE) nr 904/2010. Tak jest w przypadku Norwegii, a w obecnej sytuacji również w przypadku Wielkiej Brytanii.
 • Podatnik niebędący rezydentem UE posiada w Belgii stały zakład, który dokonuje w Belgii transakcji podlegającej opodatkowaniu.

 

Kwota gwarancji

Kwota gwarancji:

 • ustalana jest w wysokości 10% salda belgijskiego podatku VAT należnego za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych na podstawie deklaracji VAT złożonych w poprzednim roku kalendarzowym.
 • Jeżeli nie jest możliwe ustalenie jednorocznego okresu referencyjnego dla określenia tej gwarancji, kwota gwarancji zostanie ustalona tymczasowo przez organy VAT w oparciu o szacunki przedstawiciela podatkowego. Gwarancja zostanie wówczas ostatecznie ustanowiona najpóźniej do dnia 30 kwietnia następnego roku.
 • Kwota musi wynosić co najmniej 7 500 EUR i nie więcej niż 1 000 000 EUR.
 • Kwota gwarancji jest ustalana na okres kończący się 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym gwarancja została ustanowiona.
 • Gwarancja musi być wniesiona na rzecz belgijskich organów VAT.

 

Kwota tej gwarancji jest weryfikowana co trzy lata w przypadku wzrostu lub spadku należnego podatku VAT.

 • Co do zasady, organy VAT będą zawsze korygować kwotę gwarancji w przypadku jej wzrostu.
 • Z drugiej strony, podatnik lub jego przedstawiciel podatkowy może wystąpić z wnioskiem o rewizję w przypadku obniżenia wysokości gwarancji.
 • W każdym przypadku nie dokonuje się korekty, jeżeli zmiana w kwocie gwarancji jest mniejsza niż 10%.

 

Forma gwarancji

Gwarancja może przyjąć następujące formy:

 • Poręczenie gotówkowe na specjalnym rachunku bankowym władz belgijskich;
 • Poręczenie w papierach wartościowych na rzecz władz belgijskich;
 • Poręczenie osobiste udzielone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, bank lub prywatną kasę oszczędnościową (poręczenie bankowe), posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w Belgii (*).

 

(*) Są to instytucje finansowe, które zgodnie z przepisami belgijskimi mogą prowadzić swoją działalność w Belgii. Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, nie musi to dotyczyć instytucji mającej siedzibę w Belgii.

 

Jeśli są Państwo podatnikiem spoza Belgii, który musi zarejestrować się dla celów podatku VAT w Belgii, możemy przeprowadzić dla Państwa rejestrację VAT, działać jako Państwa przedstawiciel podatkowy i dopełnić za Państwa wszelkich formalności związanych z podatkiem VAT. Mamy duże doświadczenie w reprezentowaniu zagranicznych firm dla celów podatku VAT w Belgii.

 

 

 

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.