Terug naar overzicht
04.04.2024

Uw loonadministratie Q2.2024

Zoals gewoonlijk vangen we de lente aan met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op uw loonadministratie.

1. KLEIN VERLET VOOR PLECHTIGE COMMUNIE OF DEELNAME AAN HET FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD

Een werknemer heeft recht op één dag klein verlet wanneer zijn/haar kind of een kind van de echtgeno(o)te/samenwonende partner de plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd. 

Valt deze dag samen met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt. 

Wil een werknemer een dag klein verlet opnemen, dan moet hij u op voorhand verwittigen. 

2. VAKANTIEGELD

We dromen stilaan van een mooie vakantie, want ook het dubbel vakantiegeld zal binnenkort uitbetaald worden. Het dubbel vakantiegeld voor bedienden bedraagt 92% van het bruto maandloon. Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld van een vakantiekas. 

De uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt doorgaans in de maand mei of juni.

3. CAO 90 – BONUSPLAN

Via een bonusplan kan u uw werknemers extra motiveren. Een bonusplan is aantrekkelijk omdat: 

  • het de aantrekkelijkheid van u als werkgever verhoogt; 
  • het extra motivatie biedt voor uw team of organisatie om specifieke doelstellingen te behalen; 
  • u als werkgever kan genieten van een gunstige sociale en fiscale behandeling tot 4.020 euro per werknemer. 

Voor de implementatie dient u een aantal voorwaarden na te leven: 

  • De doelstellingen moeten duidelijk, controleerbaar en transparant zijn, doch verwezenlijking ervan moet kennelijk onzeker zijn op het moment dat het bonusplan wordt ingevoerd; 
  • De bonus is collectief: u kent ze toe aan alle werknemers, dan wel aan een specifieke groep; 
  • U moet de werknemers informeren; 
  • U leeft de termijnen en procedure na. 

Ons team staat klaar om u te ondersteunen bij het opstellen, optimaliseren en implementeren van uw bonusplan. Wacht niet te lang, want een plan met een referentieperiode van 12 maanden moet uiterlijk op 30 april 2024 worden ingediend bij de bevoegde instanties. Wanneer u kiest voor een kortere referentieperiode moet het bonusplan ook steeds ten laatste voor het verstrijken van 1/3e van de referteperiode aan de bevoegde instanties zijn overgemaakt.

4. VERGEET NIET DE OVEREENKOMSTEN INZAKE VRIJWILLIGE OVERUREN TIJDIG TE HERNIEUWEN!

Sinds 1 juli 2023 kunnen uw werknemers opnieuw vrijwillige relance-overuren presteren. Net zoals bij de gewone vrijwillige overuren, dient de werknemer hiermee vooraf schriftelijk in te stemmen. Dit akkoord inzake de prestatie van vrijwillige relance-overuren heeft een beperkte geldigheidsduur van 6 maanden. 

Heeft u dus voor het laatst een overeenkomst gesloten of hernieuwd bij afloop van 2023, dan is het nú hoog tijd om deze overeenkomst te hernieuwen. 

Concreet kunnen uw werknemers gedurende het kalenderjaar 2024 120 gewone vrijwillige overuren presteren en 120 vrijwillige relance-overuren, met dien verstande dat het totaal aantal gepresteerde gewone vrijwillige overuren en vrijwillige relance-overuren niet meer dan 220 uren mag bedragen.

5. KILOMETERVERGOEDING

Na een stijging in het eerste kwartaal, kent het maximaal vrijgestelde bedrag van de kilometervergoeding voor zowel woon-werkverkeer als beroepsverplaatsingen opnieuw een lichte daling. In het tweede kwartaal bedraagt deze vergoeding namelijk 0,4265 euro per kilometer, waar dit het afgelopen kwartaal nog 0,4269 euro per kilometer was. 

Naast de driemaandelijkse geïndexeerde kilometervergoeding bestaat er ook een jaarlijks geïndexeerde kilometervergoeding. Deze jaarlijkse vergoeding wordt nog tot en met 30 juni 2024 bepaald op 0,4280 euro per kilometer.

6. SOCIALE VERKIEZINGEN

De deadline X+35 nadert. Dit is de deadline voor het indienen van de kandidatenlijsten. Wanneer geen of slechts één medewerker zich verkiesbaar stelt, stopt de procedure hier. Dit betekent dat u geen OR of CPBW kan oprichten, aangezien zij enkel geldig kunnen vergaderen wanneer er minimaal twee werknemersvertegenwoordigers zijn. 

Let op: u moet nog steeds aan enkele verplichtingen voldoen: 

  • Als werkgever bericht u over de stopzetting van de procedure op de plaatsen waar ook het bericht van de datum van de verkiezing werd aangeplakt. Op de website van de FOD WASO vindt u een modelformulier. U maakt hierbij melding van de beslissing tot stopzetting van de kiesprocedure én van de reden hiervoor; 
  • Tegelijkertijd zendt u een afschrift van dit bericht aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Arbeidsrecht en Juridische Studiën van de FOD WASO via de post of op elektronische wijze via de webapplicatie van de FOD WASO; 
  • Via aangetekend schrijven stuurt u bovendien een afschrift van de beslissing naar de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties (tenzij het afschrift via de webapplicatie werd overgemaakt). 

 

De verkiezingsprocedure kan op dag X+79 ook gedeeltelijk worden stopgezet voor één of meerdere werknemerscategorieën. 

Geen kandidaten? Waarom een informeel overleg toch nuttig kan zijn voor uw onderneming leest u in onze nieuwsbrief. 

 

© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.