Terug naar overzicht
16.03.2022

PDOK/OPOC: gewijzigde werking, aansluiting en inning van bijdragen voor buitenlandse bouwvakkers

Buitenlandse werkgevers die in België werkzaamheden verrichten, dienen voor hun werknemers de Belgische dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen na te leven. Voor buitenlandse ondernemingen, wiens activiteit onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteert (PC124), is één van deze dwingende bepalingen de betaling van getrouwheidszegels (= eindejaarspremie). Dit voordeel wordt  evenwel niet rechtstreeks door de werkgever uitbetaald, maar wordt aan de arbeiders toegekend door het sectoraal Fonds voor Bestaanszekerheid. Ter financiering van het Fonds en de toegekende voordelen, dient de buitenlandse werkgever zich aan te sluiten bij de Patronale Dienst voor Organisatie en Controle Bestaanszekerheid (“PDOK/OPOC”).

 

Wat houdt deze verplichting precies in?

Buitenlandse ondernemingen die voor de uitvoering van bouwwerken personeel naar België detacheren, moeten hun werknemers dezelfde sectorale voordelen toe te kennen als die waar Belgische werknemers recht op hebben. Door de aansluiting bij de PDOK/OPOC, worden er bijdragen aan het sectoraal Fonds voor Bestaanszekerheid betaald en financiert de buitenlandse werkgever een eindejaarspremie voor zijn arbeiders.  De bijdrage aan de PDOK/OPOC bedraagt op kwartaalbasis 9,12% van de Belgische brutolonen.

Hoe gebeurt de aansluiting?

In het verleden gebeurde de aansluiting door het invullen en verzenden van een formulier dat terbeschikking gesteld werd via de website www.limosa.be. Sinds kort verloopt de aansluiting evenwel automatisch via de Limosa-melding indien wordt aangegeven dat activiteiten in de bouwsector (PC 124) zullen worden verricht.

PDOK/OPOC vrijstelling?

Indien de werkgever in het thuisland reeds een eindejaarspremie betaalt, kan eventueel worden geoordeeld dat het om een gelijkaardige regeling gaat. In principe dienen er dan geen bijdragen aan de PDOK/OPOC in België te worden betaald. Praktisch zullen in geval van een gelijkaardig voordeel in het thuisland, de volgende stappen moeten worden gevolgd:

  • Aanduiding bij Limosa-melding dat een gelijkaardig voordeel wordt betaald;
  • Ontvangen van schrijven van de PDOK/OPOC met het verzoek om de nodige bewijsdocumenten over te maken;
  • Overmaken bewijsdocumenten (bijvoorbeeld: CAO-regeling, arbeidsreglement, bijlagen arbeidsovereenkomst, …) én bewijs van betaling van het gelijkaardig voordeel;
  • Na een positieve beslissing is de werkgever vrijgesteld om bijdragen in België te betalen. Let wel: de bewijsdocumenten kunnen steeds door de Belgische inspectiediensten opgevraagd worden. Om de vrijstelling te kunnen toepassen moet het lokale voordeel wel degelijk worden toegekend en moet de gelijkaardige lokale regelgeving wel degelijk worden nageleefd.

PDOK/OPOC aangiften?

Ondernemingen die niet over een vrijstelling beschikken zijn verplicht om per kwartaal PDOK/OPOC bijdragen van 9,12% van de Belgische brutolonen te betalen. Per kwartaal ontvangen deze werkgevers een PDOK/OPOC-aangifteformulier. Indien Van Havermaet als mandataris optreedt, werd dit formulier telkens naar ons verzonden. Door de administratieve wijzigingen bij de PDOK/OPOC zullen de aangifteformulieren in de toekomst mogelijks terug naar de onderneming rechtstreeks worden verzonden. Dat is te wijten aan een automatisering waardoor voorlopig enkel de adresgegevens van de werkgever in rekening worden genomen en niet langer het aangegeven verzendadres.

Wat is er nu concreet veranderd?

  • Het PDOK-systeem is meer geautomatiseerd en haalt nu de informatie voor de PDOK/OPOC-aangiften uit de uitgevoerde Limosa meldingen;
  • Aparte PDOK/OPOC-aangiften zijn niet meer toegelaten en alleen nog mogelijk op de formulieren die de PDOK/OPOC rechtstreeks stuurt. Een werknemer kan niet manueel worden toegevoegd vermits er steeds een koppeling met een Limosa-melding is vereist;
  • Het PDOK/OPOC-aansluitingsnummmer wijzigt. De nieuwe structuur van het aansluitingsnummer is ‘P-‘ + ‘buitenlands BTW nummer’;
  • De identificatie van ondernemingen gebeurt niet meer via aansluitingsnummer maar via een buitenlands btw nummer.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met één van onze experten indien u vragen hierover heeft.

 

 

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.