Terug naar overzicht
17.10.2022

Gedetacheerde werknemers en de verplichte basisveiligheidsopleiding in de bouwsector

In een cao van 12 mei 2022 werkten de sociale partners in de bouwsector (paritair comité 124) een regeling uit over een verplichte basisveiligheidsopleiding.

Aangezien deze verplichting wordt opgelegd door een cao, zal deze maar van toepassing zijn op naar België gedetacheerde werknemers zodra de cao effectief algemeen verbindend verklaard is. Die algemeenverbindendverklaring is aangevraagd, maar tot op heden nog geen feit.

Voor uw naar België gedetacheerde werknemers hoeft u op dit moment dan ook nog geen rekening te houden met de vereisten aangaande de verplichte basisveiligheidsopleiding.

Zodra de cao algemeen verbindend verklaard wordt, wordt deze wél van toepassing op uw naar België gedetacheerde werknemers. In deze newsflash lichten we de inhoud van deze cao alvast kort toe. Ook gaan we dieper in op de vraag wat de waarde zal zijn van in andere EU-landen gevolgde veiligheidsopleidingen.

 

Wat? De verplichte basisveiligheidsopleiding is een opleiding die bedoeld is om werknemers bewust te maken van de risico’s waarmee zij op een bouwplaats kunnen geconfronteerd worden, ongeacht of deze risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteit, dan wel uit andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden verricht. Daarnaast maken ook basiskennis van wettelijke preventieprincipes, toepassing van aangepaste preventiemaatregelen en veilig gedrag op een bouwplaats deel uit van deze opleiding. De opleiding moet in totaal minstens 8 uur duren.

Constructiv publiceert op haar website een lijst van opleidingen die voldoen aan de voorwaarden, maar zal ook zelf een basisveiligheidsopleiding ontwikkelen. De basisveiligheidsopleiding zal bovendien aangepast moeten worden in functie van de verschillende specifieke beroepen binnen de sector. Volgende categorieën beroepen krijgen volgens de cao een afzonderlijke opleiding:

  • ruwbouwberoepen;
  • afwerkingsberoepen;
  • dakwerkberoepen;
  • wegenbouwberoepen;
  • schrijnwerkberoepen;

Voor de overige categorieën van beroepen in de bouwsector geldt de basisveiligheidsopleiding.

Opgelet: de basisveiligheidsopleiding staat niet gelijk aan een VCA-opleiding. Een arbeider die geen VCA-certificaat heeft, maar wel de basisveiligheidsopleiding gevolgd heeft, voldoet aan de opleidingsverplichting. Een arbeider die de VCA-opleiding wel heeft gevolgd, maar niet geslaagd is voor het examen, zal óók voldoen aan de opleidingsverplichting, voor zover de VCA-opleiding minimaal 8u in beslag nam.

 

Wie? Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de arbeider werkt op een bouwplaats waar de aanwezigheid van een veiligheidscoördinator al dan niet verplicht is:

  • veiligheidscoördinator verplicht? Alle op de bouwplaats aanwezige arbeiders moeten de basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben.
  • veiligheidscoördinator niet verplicht? In dat geval zal er een zogenoemde “bevoegde interne persoon” aangeduid worden die de basisveiligheidsopleiding aan de werknemers mag geven. De cao geeft aan dat de “bevoegde interne persoon” bij voorkeur de interne preventieadviseur is. Constructiv zal hiertoe een opleidingsprogramma ontwikkelen dat bedrijven kunnen hanteren. Ook die opleiding zal ten minste 8 uur moeten duren.

Basisveiligheidsopleiding gevolgd in een ander EU-land? De cao voorziet dat basisveiligheidsopleidingen die gevolgd werden in een ander EU-land gelijkgesteld kunnen worden met de verplichte basisveiligheidsopleiding. De arbeiders moeten in dat geval geen bijkomende opleiding volgen.

VCA-certificaat? – Als de buitenlandse opleiding geleid heeft tot een VCA-certificaat, is er hoe dan ook een gelijkstelling – en dus een vrijstelling van het volgen van een bijkomende opleiding.

Geen VCA-certificaat? – Als de buitenlandse opleiding niet geleid heeft tot een VCA-certificaat, zal telkens in concreto moeten nagegaan worden of de opleiding de arbeider de nodige basiskennis en -vaardigheden heeft bezorgd inzake preventie en bescherming op bouwplaatsen.

Als de opleiding echter niet voldoet aan de voorwaarden, zal de gedetacheerde werknemer alsnog een basisveiligheidsopleiding moeten volgen binnen de maand die volgt op het begin van de tewerkstelling op een bouwplaats.

Indien u twijfelt of de door uw arbeiders genoten opleiding voldoet aan de voorwaarden, neem dan zeker contact met ons op.

 

Uitzendarbeid? Arbeiders die de basisveiligheidsopleiding van uitzendarbeid in de bouwsector (16 uur) gevolgd hebben, worden vrijgesteld van het volgen van een bijkomende basisveiligheidsopleiding.

 

Wat met de meewerkende werkgever, zelfstandige (onder)aannemers en bedienden? De cao heeft enkel betrekking op de arbeiders die ressorteren onder paritair comité 124. Mits een wetswijziging kan dat uitgebreid worden naar alle personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden op een bouwplaats. Over deze wijziging hebben wij nog geen concrete informatie, maar uiteraard volgen wij ook deze evolutie stipt op en zullen wij u tijdig informeren.

 

Zoals gezegd, moet u met al het bovenstaande maar rekening houden van zodra de cao van 12 mei 2022 algemeen verbindend wordt verklaard. Wij volgen dat voor u op en houden u stipt op de hoogte zodra dat het geval is.

 

 

BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet International 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.