Terug naar overzicht
29.10.2021

UPDATE CORONAMAATREGELEN: Ik wil beroep doen op buitenlandse werknemers die voor mij – in België – werkzaamheden zullen verrichten. Met welke coronamaatregelen moet ik rekening houden?

Begin september trad het laatste luik van het Zomerplan in werking, onze vrijheid was weer in zicht. Deze “herwonnen” vrijheid was evenwel van korte duur. De afgelopen weken zagen we een toename van de viruscirculatie, en een steeds grotere druk op de ziekenhuizen.

Op het laatste Overlegcomité van 26 oktober werden dan ook een aantal coronamaatregelen (opnieuw) verstrengd en dit in de strijd tegen de voorspelde herfstgolf.

Indien je buitenlandse werknemers naar België wenst te halen om hier werkzaamheden te verrichten, moet je de volgende regels in acht nemen.

 

1. TERUGKEER BUITENLANDSE REIZIGER UIT EEN RODE ZONE BINNEN DE EU 

De reizigers die een verblijf hebben gepland in België voor meer dan 48 uur, dienen het  Passenger Lokalisatie Formulier (hierna: ‘PLF’) elektronisch binnen de 6 maanden voor aankomst in België in te vullen, ook indien ze reeds gevaccineerd zijn (Passagier Lokalisatie Formulier).

Het PLF-document moet ingevuld worden door alle personen die naar België reizen, behalve (a) wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven of (b) wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Bovendien is het steeds verplicht om het document in te vullen wanneer men terugkeert per vliegtuig of boot[1].

De maatregelen die reizigers bij aankomst in België moeten nemen, hangen af van de kleurcode van het land of de regio waar de werknemer de laatste 14 dagen voor aankomst in België is geweest, zoals volgt uit het ingevulde PLF-document (Kleurcodes per land).

Voor reizigers die terugkeren uit een groene of oranje zone zijn er geen bijkomende maatregelen. Zij moeten zich bij aankomst in België immers niet laten testen, noch zijn ze verplicht om in quarantaine te gaan.

De situatie is anders voor reizigers die terugkeren uit een rode zone binnen de EU (Maatregelen bij aankomst in België).

De reiziger die beschikt over een geldig vaccinatie- of herstelcertificaat, moet niet verplicht in quarantaine gaan, noch getest worden in België. Reizigers die zonder vaccinatie- of herstelcertificaat terugkeren uit een rode zone moeten bij aankomst in quarantaine en zich laten testen (tenzij ze maximum 72 uur voordien een PCR-test ondergingen die een negatief resultaat opleverde). Als deze eerste test negatief is, dan eindigt de quarantaine. Een aanvullende test op dag 7 na terugkeer is echter nog steeds noodzakelijk.

De personen die wel een negatieve PCR-test kunnen voorleggen, zijn bij aankomst in België niet verplicht in quarantaine te gaan. Voor deze reizigers volstaat het om zich op dag 7 opnieuw te laten testen.

Reizigers die in Brussel wonen of verblijven (en die geen vaccinatie of- herstelcertificaat hebben) moeten zich op dag 1 en dag 7 laten testen. Bovendien moeten deze reizigers in quarantaine blijven tot het resultaat van de tweede test bekend is.

Let op! Bovenstaande situatie geldt enkel voor reizigers die terugkeren uit een rode zone binnen de EU.

Aangezien het aantal COVID-19-besmettingen de afgelopen weken toeneemt, sluiten we niet uit dat er alsmaar meer landen en/of regio’s rood zullen kleuren. Indien u twijfelt over de maatregelen die genomen moeten worden bij aankomst in België, kan u ons steeds contacteren voor de meest actuele informatie.

Daarnaast zal u bij terugkeer van reizigers uit het buitenland (met het oog op tewerkstelling in België) ook rekening moeten houden met de ‘verscherpte’ coronamaatregelen, die in zullen gaan op vrijdag 29 oktober 2021 en hierna opgesomd worden.

2. UITBREIDING MONDMASKERPLICHT IN DE “WERKSFEER”

Het Overlegcomité heeft de huidige mondmaskerplicht in België (zoals in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen), opnieuw uitgebreid naar de algemene verplichting om een mondmasker te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen en gerechtsgebouwen, zoals bv. vergaderzalen en open burelen.

De werknemers die worden tewerkgesteld op bouwwerven, en dus in buitenruimtes, vallen strikt gezien niet onder de uitgebreide mondmaskerplicht. Hou er echter toch rekening mee dat het dragen van een mondmasker en/of het respecteren van een veilige afstand (1,5 meter) steeds belangrijke instrumenten zijn geweest om de verspreiding van COVID-19-virus tegen te gaan, ook voor deze categorie van werknemers.

In situaties waar organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen onvoldoende bescherming kunnen bieden, is het dragen van het mondmasker als bijkomende maatregel noodzakelijk, in samenhang met andere (wettelijk voorziene) preventiemaatregelen. Dit is onder meer het geval indien de afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd, ongeacht of de werkzaamheden binnen dan wel buiten plaatsvinden.

3. COVID SAFE TICKET (‘CST’) 

Het mondmasker dragen (cfr. 2) is niet verplicht op de plaatsen waar een Covid Safe Ticket (‘CST’) kan voorgelegd worden. Vanaf 1 november zal de overheid het gebruik van dit CST verplichten in alle horeca-aangelegenheden, fitnesscentra en voor kleinere evenementen (200 personen binnen/400 personen buiten). Het personeel dat wordt tewerkgesteld binnen deze aangelegenheden zal bovendien vanaf 29 oktober 2021 toch verplicht zijn het mondmasker te dragen.

Let hierbij op dat werkgevers het CST niet kunnen invoeren als maatregel om werknemers de toegang tot het werk te ontzeggen. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft immers geoordeeld dat de informatie op het CST (nl. vaccinatiestatus, recente besmetting met COVID-19, negatieve COVID-test) een gezondheidsgegeven is, en dat het opvragen hiervan een verwerking van persoonsgegevens is, waarvoor een wettelijke basis voorhanden moet zijn (die voorlopig ontbreekt).

Concreet betekent dit dat de werkgever niet aan zijn/haar werknemers, noch aan de werknemers van een onderaannemer, of aan werknemers of zelfstandigen die diensten komen verrichten in de onderneming, mag vragen een CST voor te leggen.

4. (CORONA)TELEWERK OPNIEUW AANBEVOLEN

Het telewerk is gedurende de COVID-19-epidemie steeds een belangrijke tool geweest om de virusverspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Het Overlegcomité heeft opnieuw beslist het telewerk sterk aan te bevelen voor alle ondernemingen, en dus niet enkel de ondernemingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Telewerk is daarentegen niet noodzakelijk indien het omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening onmogelijk is.

5. SPECIFIEKE REGELS VOOR TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS EN/OF ZELFSTANDIGEN

In het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 (BS 23 juli 2021) werd voorzien in de volgende verplichtingen voor werkgevers/gebruikers die tijdelijk een beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer en/of zelfstandige:

  • Het verplicht bijhouden van een register met een geactualiseerde lijst van de persoonsgegevens van de tewerkgestelde werknemer en/of zelfstandige (artikel 28 § 2 Samenwerkingsakkoord);
  • Controle van het PLF-document bij aanvang van de werkzaamheden (artikel 29, lid 1 Samenwerkingsakkoord);
  • Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die werkzaamheden uitvoert in België ertoe gehouden is te beschikken over een negatief resultaat van een test die voorafgaand aan de aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen, dan dient de betrokkene het bewijs van dit negatief testresultaat bij zich te houden tot en met de veertiende kalenderdag na de datum van aankomst op het Belgisch grondgebied. Dit negatief testresultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseurs-arbeidsartsen en door de sociaal inspecteurs (artikel 30 Samenwerkingsakkoord).

De werkgever die buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen tewerkstelt moet dus waakzaam zijn dat hij deze bijkomende verplichtingen uit het Samenwerkingsakkoord niet uit het oog verliest.

Op de samenwerking met buitenlandse onderaannemers zijn uiteraard ook talrijke andere regels van toepassing. Denk onder andere aan het belang van de contractuele afspraken, verboden terbeschikkingstelling, schijnzelfstandigheid, fiscale trends bij grensoverschrijdende activiteiten, etc. Om u hierdoor te gidsen organiseren wij op dinsdag 14 december 2021 een (live) infosessie met betrekking tot werkzaamheden met (onder)aannemers in België.

Houd onze website en uw mailbox in de gaten voor de verdere praktische details en inschrijvingsmogelijkheden.

Datum newsflash: 29 oktober 2021.

[1] Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat het PLF-document ook steeds moet ingevuld worden door personen die vanuit een land buiten de EU of Schengenzone per trein of per bus naar België reizen of door personen die de afgelopen 14 dagen in een ‘heel hoog risicoland’ verbleef (voorlopig worden er geen landen beschouwd als ‘heel hoog risicoland’).

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.