Powrót do przeglądu
29.10.2021

UPDATE KORONAWIRUS – AKTUALIZACJA ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W BELGII: Wysyłam moich zagranicznych pracowników do pracy w Belgii. Jakie zasady i formalności muszę wziąć pod uwagę?

Z początkiem września ostatnia część Planu Letniego weszła w życie, nasza wolność znów była w zasięgu wzroku. Ta “odzyskana” wolność była jednak krótkotrwała. W ciągu ostatnich kilku tygodni byliśmy świadkami zwiększenia ilości zachorowań na COVID-19 i coraz większej presji na szpitale.

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego w dniu 26 października zaostrzono (ponownie) szereg środków w ramach walki z przewidywaną falą jesienną.

Poniżej znajduje się zestawienie zasad obowiązujących w tym kontekście przy delegowaniu pracowników zagranicznych do Belgii.

 

1. POWRÓT PRACOWNIKA ZAGRANICZNEGO ZE STREFY CZERWONEJ NA TERYTORIUM UE

Pracownicy, którzy planują pobyt w Belgii dłuższy niż 48 godzin, muszą wypełnić elektronicznie Formularz Lokalizacji Pasażera (PLF) w ciągu 6 miesięcy przed przyjazdem do Belgii, nawet jeśli zostali już zaszczepieni.

Dokument PLF musi być wypełniony przez wszystkie osoby podróżujące do Belgii, z wyjątkiem a) gdy pobyt w Belgii jest krótszy niż 48 godzin lub b) gdy powracają do Belgii po pobycie za granicą krótszym niż 48 godzin.

W poniższych przypadkach wypełnienie dokumentu PLF jest zawsze obowiązkowe, niezależnie od czasu trwania pobytu (w Belgii lub za granicą).

  • Osoby powracające samolotem lub statkiem;
  • Osoby podróżujące do Belgii pociągiem lub autobusem z kraju spoza UE lub strefy Schengen;
  • Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w kraju “bardzo wysokiego ryzyka” (kraj “bardzo wysokiego ryzyka” to kraj trzeci o wysokim ryzyku zarażenia wirusem COVID-19, na razie żadne kraje nie są kwalifikowane jako “kraje bardzo wysokiego ryzyka”).

Środki, które pracownicy muszą podjąć po przybyciu do Belgii, zależą od kodu kolorystycznego kraju lub regionu, w którym pracownik przebywał w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem do Belgii, jak wynika z wypełnionego dokumentu PLF (Kody kolorów dla poszczególnych krajów).

Dla pracowników wracających ze strefy zielonej lub pomarańczowej nie ma żadnych dodatkowych środków. Nie muszą być badani po przyjeździe do Belgii, ani nie muszą przechodzić kwarantanny.

Sytuacja jest inna w przypadku pracowników powracających ze strefy czerwonej w UE (środki w momencie przybycia do Belgii).

Pracownicy posiadający ważne zaświadczenie o szczepieniu lub wyleczeniu nie muszą przechodzić w Belgii kwarantanny ani badań. Pracownicy powracający ze strefy czerwonej bez szczepienia lub zaświadczenia o wyleczeniu muszą przejść kwarantannę po przyjeździe i poddać się badaniu (chyba że 72 godziny wcześniej uzyskali negatywny wynik badania PCR). Jeśli pierwszy test jest negatywny, kwarantanna zostaje zakończona. Nadal jednak konieczne jest wykonanie dodatkowego testu w 7. dniu po powrocie.

Osoby, które uzyskały negatywny wynik testu PCR, nie są zobowiązane do poddania się kwarantannie po przybyciu do Belgii. W przypadku tych pracowników wystarczy ponowne wykonanie testu w 7. dniu.

Podróżni, którzy mieszkają lub przebywają w Brukseli (i którzy nie posiadają świadectwa szczepienia lub zaświadczenia o wyleczeniu) muszą zostać poddani badaniu w 1. i 7. dniu. Ponadto podróżni ci muszą pozostać na kwarantannie do czasu poznania wyniku drugiego testu.

Proszę zwrócić uwagę! Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie pracowników powracających ze strefy czerwonej na terenie UE.

Ponieważ w ostatnich tygodniach wzrosła liczba zakażeń wirusem COVID-19, nie wykluczamy, że coraz więcej krajów i/lub regionów będzie się czerwienić na mapie korony. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.

Ponadto przy powrocie pracowników z zagranicy trzeba będzie uwzględnić “wzmocnione” środki, które wejdą w życie w piątek 29 października.

2. ROZSZERZENIE OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA MASEK OCHRONNYCH W “ŚRODOWISKU PRACY”

Komitet konsultacyjny z dnia 26 października ponownie rozszerzył obecny obowiązek noszenia maseczek w Belgii (np. w transporcie publicznym oraz w zawodach związanych z kontaktami medycznymi i pozamedycznymi) na ogólny obowiązek noszenia maseczki w publicznie dostępnych pomieszczeniach zamkniętych przedsiębiorstw, budynków rządowych i sądowych, takich jak sale konferencyjne i otwarte biura.

Pracownicy zatrudnieni na budowach, a więc w obszarach zewnętrznych, nie są ściśle rzecz biorąc objęci wymogiem stosowania maseczek. Należy jednak wziąć pod uwagę, że noszenie maseczki i/lub zachowanie bezpiecznej odległości (1,5 metra) zawsze były ważnymi narzędziami zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, również w przypadku tej kategorii pracowników.

W sytuacjach, w których środki organizacyjne i środki ochrony zbiorowej nie mogą zapewnić wystarczającej ochrony, noszenie maseczki jest konieczne jako środek dodatkowy, w połączeniu z innymi środkami zapobiegawczymi i z poszanowaniem hierarchii zapobiegania przewidzianej w przepisach BHP. Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy nie można zachować odległości 1,5 metra, niezależnie od tego, czy prace odbywają się wewnątrz czy na zewnątrz.

3. COVID SAFE TICKET (‘CST’)

Maska ochronna na usta (por. 2) nie jest obowiązkowa w miejscach, w których można okazać Covid Safe Ticket (“CST”). Od 1 listopada rząd chce stosować ten CST we wszystkich lokalach gastronomicznych, centrach fitness oraz w przypadku mniejszych zgromadzeń (200 osób wewnątrz/400 osób na zewnątrz). Personel zatrudniony w tych placówkach będzie zobowiązany do noszenia maseczki na ustach już od 29 października.

Należy pamiętać, że pracodawcy nie mogą wprowadzić CST jako środka uniemożliwiającego pracownikom dostęp do pracy. Urząd Ochrony Danych Osobowych orzekł, że informacje dotyczące CST (tj. status szczepienia, niedawne zakażenie wirusem COVID-19, negatywny wynik testu COVID) stanowią dane dotyczące zdrowia, a zwrócenie się o nie stanowi przetwarzanie danych osobowych, dla którego musi istnieć podstawa prawna (co jeszcze nie nastąpiło).

Konkretnie oznacza to, że pracodawca nie może żądać od swoich pracowników, pracowników podwykonawcy, pracowników lub osób samozatrudnionych, którzy przyjeżdżają wykonywać usługi w Belgii, aby okazali CST.

4. (KORONA)TELEPRACA PONOWNIE ZALECANA

Przez cały czas trwania epidemii COVID-19 telepraca była ważnym narzędziem, mającym na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Komitet Konsultacyjny w dniu 26 października ponownie postanowił zdecydowanie zalecić telepracę wszystkim przedsiębiorstwom, a nie tylko firmom zlokalizowanym w Regionie Stołecznym Brukseli. Z drugiej strony, telepraca nie jest konieczna, jeśli nie pozwala na to charakter działalności lub usług.

5. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRACOWNIKÓW/SAMOZATRUNDIONYCH OSÓB DELEGOWANYCH DO PRACY W BELGII

‘Umowa o współpracy’ z dnia 14 lipca 2021 (Dziennik Ustaw z 23 lipca 2021) przewiduje następujące obowiązki dla pracodawców/użytkowników, którzy tymczasowo zatrudniają pracownika i/lub osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, zamieszkałych lub przebywających za granicą:

– Obowiązek prowadzenia rejestru zawierającego aktualny wykaz danych osobowych osoby zatrudnionej i/lub prowadzącej działalność na własny rachunek (art. 28 § 2 Umowy o współpracy);

– Sprawdzenie dokumentu PLF przy rozpoczęciu pracy (art. 29 § 1 Umowy o współpracy);

– Jeżeli od pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek, zamieszkującej lub przebywającej za granicą i pracującej w Belgii, wymaga się negatywnego wyniku testu przeprowadzonego przed przybyciem na terytorium Belgii, osoba ta musi posiadać przy sobie dowód negatywnego wyniku testu do 14 dnia kalendarzowego od daty przybycia na terytorium Belgii. Negatywny wynik testu może być sprawdzony przez inspektorów BHP – lekarzy zawodowych oraz przez inspektorów socjalnych (art. 30 Umowy o współpracy).

Pracodawcy zatrudniający zagranicznych pracowników i/lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą zatem uważać, aby nie zaniedbać tych dodatkowych obowiązków wynikających z Umowy o współpracy.

Data komunikatu: 29 października 2021

BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet International 2023

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.