Terug naar overzicht
25.01.2024

BTW op bedrijfswagen van buitenlandse werkgever: wat wijzigt er?

Bent u een buitenlandse werkgever en stelt u een bedrijfswagen ter beschikking aan een werknemer die in België woont? Dan moet u mogelijk Belgische btw betalen. De Belgische belastingdienst verduidelijkte in een recente circulaire in welke situaties dit het geval is. We vatten de krachtlijnen voor u samen.

Hoofdvoorwaarden

Wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn, dan beschouwt de belastingdienst de terbeschikkingstelling als een zgn. ‘B2C-verhuur’:

  1. De onderneming die het voertuig ter beschikking stelt is niet in België gevestigd;
  2. Het personeelslid woont of verblijft in België;
  3. Hij mag het voertuig ook voor privédoeleinden gebruiken;
  4. En dit voor een periode van langer dan 30 dagen;
  5. De terbeschikkingstelling gebeurt ‘ten bezwarende titel’.

Die verhuur wordt dan geacht plaats te vinden waar de gebruiker is gevestigd, zijnde in België. Bijgevolg is de Belgische btw verschuldigd over de vergoeding, waarbij de normale waarde de minimum maatstaf van heffing zal zijn.

Enkele zaken behoeven verduidelijking.

Personeelslid

Onder personeelslid verstaan we niet enkel de medewerkers waarmee de onderneming een arbeidsovereenkomst heeft, maar ook de leidinggevenden en bestuurders die een rekening-courant hebben bij de onderneming.

Ten bezwarende titel

Volgens de belastingdienst gebeurt de terbeschikkingstelling ‘onder bezwarende titel’ in geval van volgende ‘bijdragen’ door de gebruiker:

  • betaling voor het gebruik van de wagen door het personeelslid aan de vennootschap;
  • inhouding van een deel van de bezoldiging door de vennootschap;
  • debitering van de lopende rekening van de bedrijfsleider, directeur, enz., tot het bedrag van de overeengekomen bezoldiging;
  • een keuze door het personeelslid tussen verschillende voordelen aangeboden door de onderneming, waarbij het recht om de bedrijfswagen te gebruiken een afstand impliceert van andere voordelen.

Maatstaf van heffing

In principe is de btw verschuldigd over de vergoeding die het personeelslid ‘betaalt’ aan de werkgever. Met dien verstande dat de vergoeding geacht wordt btw inclusief te zijn. Maar er geldt wel een minimum maatstaf van heffing. De btw zal minstens verschuldigd zijn over de normale waarde. De circulaire legt uit hoe u die normale waarde moet berekenen.

Aangifte en betaling van de Belgische btw

Om de Belgische btw te kunnen aangeven en betalen zal de buitenlandse werkgever zich in principe voor btw moeten registreren in België en periodieke btw-aangiftes indienen. In afwijking hiervan kan men de verschuldigde btw aangeven en betalen via het OSS-systeem (one-stop-shop).

Vanaf wanneer?

De Belgische belastingdienst stelt dat u deze regels in principe met terugwerkende kracht moet toepassen. Maar in de praktijk aanvaardt zij de toepassing vanaf 1 juli 2021. Dit is de datum die samenvalt met de implementatie van het OSS-systeem.

Conclusie

De administratieve Circulaire 2023/C/72 verduidelijkt de btw-verplichtingen voor buitenlandse werkgevers die bedrijfswagens ter beschikking stellen aan personeelsleden die in België wonen. Wanneer de terbeschikkingstelling langer dan dertig dagen duurt en onder bezwarende titel is, moeten buitenlandse werkgevers Belgische btw afdragen. Buitenlandse werkgevers moeten in dat geval hun btw-situatie vanaf 1 juli 2021 retroactief reguleren via een One Stop Shop-aangifte of via een normale btw-registratie in België.

Het is duidelijk dat het verstrekken van bedrijfswagens aan Belgische werknemers in een grensoverschrijdende context kan leiden tot btw-verplichtingen in België en extra complexiteit.

Heeft u vragen over deze regels, contacteer dan onze btw-specialisten.

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.