Powrót do przeglądu
31.01.2024

VAT na samochód służbowy udostępniony przez zagranicznego pracodawcę: co się zmienia?

Zatrudniają Państwo pracownika w Belgii i udostępniają mu samochód służbowy? Jeśli tak, być może będzie konieczne odprowadzenie belgijskiego podatku VAT. W wydanym niedawno rozporządzeniu belgijski urząd skarbowy wyjaśnił, w jakich sytuacjach ma to miejsce. Podsumowujemy najważniejsze punkty.

Główne warunki

Jeśli spełnione są określone warunki, organy podatkowe uznają świadczenie za tak zwany „wynajem B2C”:   

  1. Firma udostępniająca pojazd nie ma siedziby w Belgii;  
  2. Pracownik mieszka lub przebywa w Belgii;  
  3. Pracownik może używać pojazdu także do celów prywatnych;  
  4. Na okres dłuższy niż 30 dni;  
  5. Udostępnienie ma charakter odpłatny.  

Uznaje się wówczas, że wynajem ma miejsce tam, gdzie siedzibę ma użytkownik, tj. w Belgii. W związku z tym od opłaty za udostępnienie pojazdu należny jest belgijski podatek VAT, przy czym wartość normalna stanowi minimalną podstawę opodatkowania.  

Należy jeszcze doprecyzować kilka kwestii. 

 Personel  

Przez personel firmy należy rozumieć nie tylko pracowników, z którymi firma zawarła umowę o pracę, ale także kierowników i dyrektorów, którzy posiadają rachunek bieżący w firmie.

Odpłatność  

Według organów podatkowych, udostępnienie następuje „odpłatnie” jeżeli mają miejsce następujące czynności:   

  • zapłata za użytkowanie samochodu przez członka personelu na rzecz spółki;  
  • potrącenia części wynagrodzenia członka personelu przez spółkę  
  • obciążenie rachunku bieżącego kierownika, dyrektora itp. do wysokości uzgodnionego wynagrodzenia;  
  • wybór członka personelu pomiędzy różnymi świadczeniami oferowanymi przez spółkę, gdzie prawo do korzystania z samochodu służbowego oznacza rezygnację z innych świadczeń. 

Podstawa opodatkowania  

Zasadniczo podatek VAT jest należny od kwoty, którą członek personelu „płaci” pracodawcy. Przyjmuje się, że opłata ta zawiera podatek VAT. Obowiązuje jednak minimalna podstawa opodatkowania. VAT będzie należny od co najmniej wartości normalnej. Rozporządzenie wyjaśnia, jak obliczyć tę wartość normalną. 

Deklaracja i płatność belgijskiego podatku VAT  

Aby zadeklarować i zapłacić belgijski podatek VAT, zagraniczny pracodawca będzie zasadniczo musiał zarejestrować się jako podatnik VAT w Belgii i składać okresowe deklaracje VAT. Alternatywnie, należny podatek VAT można zadeklarować i zapłacić za pośrednictwem systemu One-stop-Shop (OSS).

Od kiedy?  

Belgijskie organy podatkowe twierdzą, że przepisy te należy co do zasady stosować z mocą wsteczną. W praktyce jednak akceptują one ich stosowanie od 1 lipca 2021 roku. Jest to data zbieżna z wdrożeniem systemu OSS. 

Wnioski  

Rozporządzenie administracyjne 2023/C/72 doprecyzowuje obowiązki w zakresie podatku VAT ciążące na zagranicznych pracodawcach, którzy udostępniają samochody służbowe pracownikom zamieszkałym w Belgii. Jeśli udostępnienie trwa dłużej niż 30 dni i ma charakter odpłatny, zagraniczni pracodawcy muszą zapłacić belgijski podatek VAT. W takim przypadku zagraniczni pracodawcy muszą z mocą wsteczną od 1 lipca 2021 uregulować swoją sytuację w zakresie podatku VAT za pomocą deklaracji One Stop Shop lub poprzez zwykłą rejestrację VAT w Belgii.  

Nie ulega wątpliwości, że udostępnianie samochodów służbowych belgijskim pracownikom w kontekście transgranicznym może prowadzić do powstania obowiązku podatkowego VAT w Belgii i dodatkowych komplikacji.  

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tych zasad, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. podatku VAT.   

Autorzy: Hans Philips i Michiel Van Chaze.

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.