Powrót do przeglądu
29.07.2020

Zmiana dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników: porada /opinia NAR (Nationale Arbeidsraad) = NLC/KAC

W poprzednim komunikacie prasowym z dnia 31 października 2018 r. informowaliśmy już Państwa, że zmiana dyrektywy o delegowaniu pracowników prawdopodobnie będzie miała niewielki wpływ na delegowanie pracowników do Belgii.

Przypominamy Państwu, że dyrektywa dotycząca delegowania pracowników określa jakie płace i warunki pracy obowiązują w przyjmującym państwie członkowskim w przypadku delegowania. W czerwcu 2018 zmieniono/zrewidowano dyrektywę o delegowaniu pracowników (czytaj: zaostrzono).

W przypadku oddelegowania do Belgii, jak wspomnieliśmy powyżej, niewiele się zmieni: Belgia jako przyjmujące Państwo członkowskie była już rygorystyczna w stosunku do m.in. delegowania pracowników, przed zmianą dyrektywy.

Artykuł 5 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. dyrektywy dokonał implementacji systemu prawnego pod względem delegowania pracowników do Belgii i ustanowił, że wszystkie warunki zatrudnienia i płacy, w przypadku zatrudnienia czasowego w Belgii podlegają pod system prawa karnego.

Ponieważ prawie całe belgijskie prawo pracy podlega pod system prawa karnego, zrozumiałe jest, że Belgia podeszła w szerokim zakresie do tego zagadnienia, już przy pierwszej transpozycji dyrektywy.

Zmieniona dyrektywa dotycząca delegowania pracowników powinna zostać wdrożona w belgijskim systemie prawnym do dnia 31 lipca 2020. Wstępny projekt ustawy jest obecnie rozpatrywany i został już przedłożony Krajowej Radzie Pracy (NAR) do zaopiniowania/oceny.

Niniejszym informujemy Państwa, na jakich zagadnianiach, według Krajowej Rady Pracy, należy skoncentrować się przy wdrożeniu/transpozycji dyrektywy.

Z wytycznych/zaleceń NLC/KAC wyraźnie wynika, że należy skupić się na „zapobieganiu” (prewencji). NLC/KAC dostrzega ważną rolę strony internetowej Federalnej Służby Publicznej ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg  (www.minimumlonen.be).

NLC/KAC wskazuje, że belgijskim przedsiębiorstwom często nie jest łatwo ustalić obowiązujących zasad zatrudnienia na podstawie obowiązującego Komitetu Parytatywnego, nie mówiąc już o przedsiębiorstwach zagranicznych.

W Belgii analiza obowiązujących warunków zatrudnienia zawsze zaczyna się od ustalenia właściwego Komitetu Prytatywnego, czyli organu opiniodawczo-doradczego w danym sektorze.

W związku z tym NLC domaga się zamieszczenia na wyżej wymienionej stronie internetowej transparatnych / zrozumiałych wskazówek, aby umożliwić zagranicznym przedsiębiorstwom uzyskanie informacji w zakresie:

  • ustalenie mającego zastosowanie właściwego Komitetu Parytatywnego;
  • ustalenie jakie kwoty uwzględnione są w wynagrodzeniu;
  • jak również jakie dodatkowe zasady będą obowiązywać po upływie 12 miesięcy (lub 18 miesięcy w przypadku przedłużenia delegowania).

Ponadto dyrektywa przewiduje, że w przypadku braku jednoznacznych informacji, należy to uwzględnić przy ustaleniu sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Tutaj należy odczekać, które z przestawionych opinii zostaną uwzględniona przez ustawodawcę. Od niedawna, dnia 13 stycznia, strona internatowa FOD WASO została zmodernizowana.

Zgodnie z komunikatem prasowym Rady Ministrów z dnia 17 stycznia, wstępny projekt ustawy jest obecnie rozpatrywany przez Radę Stanu w celu uzyskania jej opinii.

Ciąg dalszy nastąpi….

W przypadku dalszych pytań prosze o kontakt z

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2023

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.