OŚWIADCZENIE O POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, gromadzimy – jeśli jest to konieczne – Twoje dane osobowe. Przetwarzamy je w celach, do których są wymagane. Ponieważ – podobnie jak Ty – przywiązujemy do tych danych dużą wagę, robimy wszystko, by przechowywać je bezpiecznie, a także by informować Cię o tym, w jaki sposób będziemy te dane wykorzystywać.

Zwracamy się do Ciebie o uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia o polityce ochrony prywatności. Zawiera ono bowiem podstawowe informacje o tym jak i po co przetwarzane są Twoje dane osobowe. Przekazując swoje dane osobowe, oświadczasz jednoznacznie, że zapoznałeś się z niniejszym Oświadczeniem o polityce ochrony prywatności, oraz że się z nim zgadzasz, jak również wyrażasz zgodę na samo przetwarzanie danych.

Jeśli masz w związku z tym pytania lub jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z Kristof Meesters: kristof.meesters@vanhavermaet.be.

Dane przedsiębiorstwa

Van Havermaet
Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt
privacy@vanhavermaet.be
+32 11 30 13 50
VAT/PTU BE 0449.399.317

Gromadząc i przetwarzając Twoje dane osobowe, przestrzegamy belgijskich przepisów o ochronie danych osobowych oraz postanowień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) (ang. General Data Protection Regulation, „GDPR”), od dnia jego wejścia w życie 25 maja 2018 r.

Jakie Twoje dane osobowe gromadzimy?

Osobiste dane identyfikacyjne: Voornaam, Naam, Telefoon, E-mail, Curriculum Vitae,...

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za wszystkie dane, jakie nam udostępniasz. Ufamy, że są one prawdziwe. Jeśli Twoje dane się zdezaktualizowały, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym. Nie masz obowiązku przekazywania nam danych osobowych, jednak musisz mieć świadomość, że świadczenie niektórych usług albo współpraca nie będą możliwe, jeśli nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie.

Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe?

Podstawa prawna: Jest to konieczne do wykonania umowy. W ten sposób można skontaktować się z odwiedzającymi stronę, którzy wykazali zainteresowanie za pośrednictwem dostępnych formularzy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby spełnić cele ich przetwarzania przez nas, chyba że przepisy wymagają albo dopuszczają, by okres przechowywania był dłuższy.

Jak dbamy o zabezpieczenie Twoich danych?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Dlatego stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne, aby we właściwy sposób chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem czy ujawnieniem. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przechowujemy w systemach komputerowych z ograniczonym dostępem oraz zabezpieczonych hasłami.

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z warunkami określonymi w belgijskich przepisach dotyczących prywatności oraz postanowieniach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ang. General Data Protection Regulation (GDPR), informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

  • Prawo dostępu: masz prawo bezpłatnego zapoznawania się ze swoimi danymi będącymi w naszym posiadaniu oraz sprawdzania, do czego są one wykorzystywane.
  • Prawo do sprostowania danych: masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich nieprawidłowych danych osobowych, jak również uzupełniania niepełnych danych.
  • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania: masz prawo zwracania się do nas o usunięcie swoich danych osobowych lub o ograniczenie ich przetwarzania w okolicznościach i na warunkach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, ang. General Data Protection Regulation. Możemy odmówić usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych, które są nam niezbędne do wykonania zobowiązań ustawowych, wykonania umowy lub w przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe obowiązuje w okresie, w którym dane te będą niezbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone.
  • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania dotyczących Ciebie danych osobowych, które sam nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przekazać te dane do przetwarzania innemu administratorowi.
  • Prawo do sprzeciwu: masz prawo do złożenia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych z poważnych i uzasadnionych powodów. Prosimy przyjąć do wiadomości, że nie możesz sprzeciwiać się przetwarzaniu danych osobowych, które są nam niezbędne do wykonania zobowiązań ustawowych, wykonania umowy albo w przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe obowiązuje w okresie, w którym dane te będą niezbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone.
  • Prawo wycofania zgody: Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na wcześniejszym wyrażeniu zgody, przysługuje Ci prawo jej wycofania. Dane te będą w takim przypadku nadal przetwarzane wyłącznie, jeśli dysponujemy do tego inną podstawą prawną.
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie: potwierdzamy, że przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje profilowania oraz że nie podlegasz w pełni zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Możesz skorzystać z wymienionych wyżej praw, przesyłając wiadomość na adres kristof.meesters@vanhavermaet.be. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Kristof Meesters.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić staranny i legalny sposób postępowania z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli mimo to uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone, a nasza firma nie odniosła się właściwie do budzących u Ciebie niepokój kwestii, możesz złożyć skargę do następującej instytucji:

Urząd Ochrony Danych

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
contact@apd-gba.be

Możesz również wystąpić na drogę sądową, jeśli jesteś zdania, że poniosłeś szkodę wskutek przetwarzania swoich danych osobowych.

Transfer na osoby trzecie

Przekazywanie danych stronom trzecim Określone, gromadzone przez nas dane osobowe będą przekazywane i prawdopodobnie również przetwarzane przez strony trzecie, np. IT-leverancier, boekhouder, revisor, …

Pracownicy, menedżerowie lub przedstawiciele wymienionych wyżej usługodawców bądź instytucji oraz wyznaczeni przez nich wyspecjalizowani usługodawcy zobowiązani są do respektowania poufnego charakteru danych osobowych i mogą wykorzystywać te dane wyłącznie w celach, w jakich zostały udostępnione.

W razie konieczności Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym stronom trzecim. Mogłoby do tego dojść, gdyby np. nasze przedsiębiorstwo przechodziło pełną albo częściową reorganizację, jego działalność byłaby przenoszona czy też mielibyśmy ogłosić upadłość. Dane muszą być również przekazywane w związku z nakazem sądowym albo zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa. W takiej sytuacji podejmiemy odpowiednie kroki, by poinformować Cię z wyprzedzeniem o takim przekazaniu danych stronom trzecim.

W żadnym razie nie sprzedamy ani nie udostępnimy Twoich danych osobowych w celach komercyjnych agencjom marketingu bezpośredniego czy podobnym usługodawcom, o ile nie wyrazisz na to wcześniej zgody.

Chcesz złożyć skargę?

Jeśli chcesz złożyć skargę lub uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz zwrócić się do belgijskiego Urzędu Ochrony Danych: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Dane do kontaktu

Van Havermaet
Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt
privacy@vanhavermaet.be
+32 11 30 13 50
VAT/PTU BE 0449.399.317

Ostatnia aktualizacja Oświadczenia o polityce ochrony prywatności: 29/09/2021

© Van Havermaet International 2024

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.