Powrót do przeglądu
16.11.2022

ZATRUDNIANIE ODDELEGOWANYCH OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH – JAKIE ZASADY NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ?

Praktycznie wszyscy pracodawcy odczuwają braki na europejskim rynku pracy i szukają rozwiązań pozwalających na pozyskanie pracowników spoza granic Europy, których w sposób elastyczny będą mogli zaangażować w belgijskie projekty.

Jednakże pracownicy, którzy nie są obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii (zwani dalej „obywatelami państw trzecich”) nie mogą być tak po prostu zatrudnieni w Belgii. Zasadniczo potrzebują oni pozwolenia na pracę i pobyt w Belgii.

W niektórych przypadkach nie trzeba jednak przechodzić (często) skomplikowanej procedury uzyskania takiego pozwolenia. Dotyczy to na przykład obywateli państw trzecich zatrudnionych przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Unii Europejskiej, którzy w ramach zatrudnienia są czasowo oddelegowani do Belgii do realizacji konkretnego projektu. Wyjątek ten jest czasem popularnie nazywany „zwolnieniem Vander Elst”.    

 

1. Czym jest “zwolnienie Vander Elst“?

W 1994 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości w tzw. wyroku „Vander Elst” orzekł, że państwo nie może nakładać obowiązku posiadania pozwolenia na pracę na obywateli państw trzecich delegowanych przez pracodawcę mającego siedzibę w Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że w Unii Europejskiej obowiązuje zasada swobodnego przepływu usług i narzucanie takiego obowiązku było postrzegane jako utrudnienie swobodnego przepływu usług.

Konkretnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości mówi, co następuje (przykład): jeśli pracodawca ma siedzibę we Francji, ten francuski pracodawca może oddelegować swoich pracowników do projektu w Belgii, nawet jeśli niektórzy z pracowników nie są obywatelami UE. W takim przypadku Belgia nie może wymagać od obywatela państwa trzeciego ubiegania się o pozwolenie na pobyt i/lub pracę.

W wyniku tego wyroku państwa członkowskie Unii Europejskiej musiały dopasować swoje ustawodawstwo i zapewnić zwolnienie dla tej konkretnej grupy obywateli państw trzecich.

„Zwolnienie Vander Elst” oznacza, że obywatelom państw trzecich delegowanym do Belgii z państwa członkowskiego Unii Europejskiej automatycznie przyznaje się dostęp do rynku pracy, jeśli spełnione są następujące warunki:

 1. Obywatel państwa trzeciego jest zatrudniony przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii;
 2. Obywatel państwa trzeciego przybywa do Belgii w celu świadczenia usług na rzecz swojego pracodawcy;
 3. Obywatel państwa trzeciego posiada ważne prawo pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące w państwie członkowskim pobytu;
 4. Obywatel państwa trzeciego jest legalnie zatrudniony w państwie członkowskim pobytu i posiada ważną umowę o pracę;
 5. Pozwolenie na zatrudnienie w państwie członkowskim pobytu jest ważne co najmniej przez okres wykonywania pracy w Belgii;
 6. Obywatel państwa trzeciego posiada paszport i dokument pobytowy o okresie ważności co najmniej równym okresowi wykonywania pracy w Belgii. Zapewnia to możliwość powrotu do kraju pochodzenia lub państwa członkowskiego pobytu.

Jeśli te warunki są spełnione, osoby te wraz z obywatelami UE mogą swobodnie przemieszczać się przez granice europejskie, aby przyjechać i wykonywać pracę w Belgii.

 

2. Zastosowanie zwolnienia w praktyce

Chociaż obywatele państw trzecich delegowani do Belgii w ramach „zwolnienia z Vander Elst” nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt, kartę pracy lub jedno zezwolenie (w przypadku długiego pobytu), to nadal trzeba dopełnić innych formalności.

2.1          OGÓLNE WARUNKI DELEGOWANIA

Oczywiście w przypadku obywateli państw trzecich wyjeżdżających do Belgii w ramach „zwolnienia Vander Elst” nadal należy przestrzegać tych samych zasad i przepisów, co w przypadku innych pracowników delegowanych: m.in. posiadania dokumentu A1 i zgłoszenia LIMOSA, stosowania minimalnych stawek i warunków pracy, … .

2.2          ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

„Zwolnienie Vander Elst” może być stosowane tylko pod warunkiem, że delegowanie odbywa się z innego państwa członkowskiego UE.

W takim przypadku zakłada się, że obywatel państwa trzeciego posiada ważne prawo pobytu w państwie członkowskim, z którego zostanie oddelegowany. W związku z tym, aby wjechać do Belgii nie jest wymagana wiza. Pozwolenie na pobyt obywatela państwa trzeciego w państwie członkowskim UE daje prawo do swobodnego przemieszczania się.

Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy oddelegowania spoza Unii Europejskiej.

Przykład: indyjska firma deleguje swoich pracowników do Belgii na 6-miesięczny projekt. Będą musieli ubiegać się nie tylko o pozwolenie na pracę i pobyt, ale także o wizę.

2.3          POSTĘPOWANIE PO PRZYBYCIU DO BELGII

Obywatele państw trzecich są zobowiązani do zgłoszenia się w gminie pobytu w ciągu trzech dni roboczych od przybycia na terytorium Belgii. W przypadku obywateli UE pobyt należy zgłosić w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli pracownicy przebywają w hotelu, pensjonacie, na kempingu lub w schronisku młodzieżowym, są zwolnieni z obowiązku zgłoszenia, o ile pobyt jest ograniczony do 90 dni.

To zgłoszenie pobytu jest szczególnie ważne dla obywateli państw trzecich. Jeśli nie dopełnią tych formalności, zakłada się, że przebywają w Belgii nielegalnie. Dlatego bardzo ważne jest, aby belgijski zleceniodawca sprawdził, czy deklaracja pobytu została prawidłowo złożona.

2.4          ZMIANA STATUSU Z POBYTU KRÓTKIEGO NA DŁUGI

Jeżeli projekt w Belgii będzie trwał (prawdopodobnie) dłużej niż 90 dni, obywatel państwa trzeciego po zgłoszeniu swojego przyjazdu do gminy musi złożyć wniosek o zmianę statusu na pobyt długoterminowy. Robi to, składając wniosek o tzw. kartę A.

Elektroniczna karta A daje obywatelowi państwa trzeciego tymczasowe prawo do pracy i pobytu w Belgii. Kartę A należy odnowić między 40. a 30. dniem przed upływem terminu jej ważności.

 

3. Warto zapamiętać

Przedsiębiorstwa zagraniczne wysyłające do Belgii obywateli spoza UE w celu realizacji projektu lub przedsiębiorstwa belgijskie korzystające z usług zagranicznych usługodawców powinny zdecydowanie pamiętać o następujących kwestiach:

 1. Krok 1: zawsze należy sprawdzić, czy zagraniczny usługodawca będzie zatrudniał obywateli państw trzecich;
 2. Krok 2: należy skontrolować dokumenty potwierdzające spełnienie 6 warunków zwolnienia Vander Elst;
 3. Krok 3: jeśli ustalą Państwo, że zwolnienie Vander Elst NIE MA zastosowania (np. podwykonawca nie ma siedziby na terenie EOG lub Szwajcarii) – należy skontrolować pozwolenie na pracę i pobyt w Belgii.
 4. Krok 4a: jeśli ustalą Państwo, że zwolnienie Vander Elst MA zastosowanie, należy sprawdzić dokumenty „bijlage 3ter” przed rozpoczęciem prac. Pozwoli to na weryfikację, czy pracownicy dokonali zgłoszenia w gminie pobytu;
 5. Krok 4b: Jeśli projekt (niespodziewanie) będzie trwał dłużej niż 90 dni, zleceniodawca powinien poinformować o tym usługodawcę i odpowiednio wcześnie zwrócić się o kopie dokumentów „bijlage 15″/ „karty A”.

 

Mają Państwo więcej pytań dotyczących delegowania? Lub też chcieliby Państwo otrzymać wskazówki przy rozpoczynaniu działalności zagranicznej? Jeśli tak, prosimy o kontakt z jednym z ekspertów Van Havermaet.

 

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.