Powrót do przeglądu
02 Listopad 2020

Czy kwalifikują się Państwo do zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne?

Kiedy maksymalny okres oddelegowania pracownika zostanie przekroczony pracownik będzie podlegał pod belgijski system ubezpieczeń społecznych. A może rozważają Państwo zatrudnienie swojego pierwszego belgijskiego pracownika (lub pracowników)?

W takim przypadku należy zarejestrować się jako pracodawca w belgijskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (RSZ) i płacić składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w Belgii. To może być dla Państwa jako pracodawcy bardzo korzystne!

Za pierwszego pracownika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu w Belgii istnieje całkowite zwolnienie z obowiązku opłacania przez pracodawcę podstawowych składek na ubezpieczenie społeczne.  Obowiązujące przepisy, które umożliwią korzystanie z tego bezterminowego zwolnienia, przestaną obowiązywać z końcem tego roku. Oznacza to, że ta sytuacja dotycząca ubezpieczenia społecznego pracownika w Belgii powinna rozpocząć się przed 31 grudnia 2020.

Jak wcześniej ogłoszono w umowie koalicyjnej, 14 października przedstawiono projekt ustawy o utrzymaniu tego zwolnienia ze składek społecznych przy zatrudnieniu pierwszego pracownika po 31 grudnia 2020. Proponuje się jednak ustalenie górnej granicy w celu zmniejszenia tej części redukcji, która nie będzie miała wpływu na zatrudnienie. Zgodnie z projektem ustawy pułap ten byłby w przyszłości stosowany również w odniesieniu do pierwszego zatrudnienia rozpoczętetego przed 1/1/2021.

Istnieje bardzo duża szansa, że przepisy te zostaną skutecznie wprowadzone w życie, z zastrzeżeniem przyjęcia ustawy.

Zachęcamy do podjęcia niezbędnych kroków przed dniem 31 grudnia 2020 co zagwarantuje Państwu zwolnienie ((nie)ograniczone)) z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przy pierwszym zatrudnieniu.

Również za kolejnych pracowników, do 6go pracownika włącznie, zostaną przyznane zniżki na określoną ilość kwartałów (kw) przy płatności składek. Poniżej znajdują się kwoty zniżek, które w każdym przypadku będą obowiązywać do 31/12/2020 roku:

Podstawa prawna

Na podstawie rozporządzenia europejskiego nr 883/2004, regulującego zabezpieczenia społeczne mające zastosowanie w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), objęcie pracownika systemem zabezpieczenia społecznego kraju pochodzenia może być utrzymane w okresie delegowania do Belgii, maksymalnie przez okres 24 miesięcy. Pracownik jest w posiadaniu dokumentu A1, wydanego przez lokalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób pracownik zaświadcza, że zachowuje swój dotychczasowy system zabezpieczenia społecznego państwa wysyłającego w okresie wymienionym na dokumencie A1.

Po upływie 24 miesięcy, jeżeli czasowy okres oddelegowania pracownika nie zakończył się, a warunki delegowania nadal są spełnione, możliwe jest przedłużenie okresu oddelegowania w drodze wzajemnego porozumienia między właściwymi instytucjami zabezpieczenia społecznego zainteresowanych państw. Jest to jednak wyjątkowe odstępstwo od standardowej zasady, ukierunkowane tylko w bardzo szczególnych sytuacjach na korzyść pracownika. W sytuacjach, gdy maksymalny okres oddelegowania zostaje wyczerpany lub gdy warunki oddelegowania nie są już spełniane (np. brak znaczącej działalności (25% obrotów) pracodawcy w kraju pochodzenia lub zastąpienie oddelegowanego pracownika innym oddelegowanym pracownikiem), główną zasadą pozostaje, że dany pracownik musi być wówczas ubezpieczony społecznie w Belgii.

Pracodawca nadal może świadczyć usługi w Belgii, a my w takiej sytuacji możemy pomóc w dopełnieniu formalności związanych z ubezpieczeniem społecznym przedmiotowych pracowników w Belgii. W tej sytuacji nie jest konieczne otwieranie belgijskiej spółki czy rejestracja oddziału firmy w Belgii. Wystarczy upoważnić nas jako pośrednika do komunikacji z belgijskim RSZ – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (mandat RSZ). My zajmiemy się całą belgijską administracją płac, włącznie ze wszystkimi rejestracjami i zgłoszeniami do belgijskich instancji ubezpieczeń społecznych i podatkowych.

Jeśli natomiast zostanie podjęta decyzja o założeniu podmiotu belgijskiego możemy zająć się wszystkimi formalnościami, jak również cyklicznymi usługami księgowymi.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet International 2022

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.