Powrót do przeglądu
05.05.2020

APEL DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ: CZY PRZEWIDYWANE ROZSZERZENIE DEFINICJI „ZAKŁADU PODATKOWEGO” OZNACZA DRASTYCZNĄ ZMIANĘ W OPODATKOWANIU PAŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA?

W wyniku określonych zmian na szczeblu międzynarodowym – planu działania BEPS OESO – pojęcie „zakładu podatkowego” znacznie się rozszerzyło. W rezultacie warunki opodatkowania ulegną drastycznej zmianie i więcej przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną będzie teraz tworzyło w Belgii stały zakład podlegający opodatkowaniu.

W większości przypadków te nowe zasady będą miały zastosowanie od 2020 roku. W praktyce jednak zauważamy, że belgijska administracja podatkowa zastosowała się już do nowych przepisów.

ZAGRANICZNE FIRMY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W BELGII – PODEJŚCIE BELGIJSKIEJ ADMINISTRACJI (PODATKOWEJ)!

W wyniku zmiany belgijskich i międzynarodowych zasad opodatkowania, belgijska administracja podatkowa opracowała ostatnio liczną serię kwestionariuszy podatkowych dla zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Belgii. Administracja podatkowa chce się dowiedzieć, które z zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Belgii podlegają opodatkowaniu w związku z posiadaniem tzw. „zakładu podatkowego” w Belgii.
Wiele firm zagranicznych otrzymało obszerną ankietę. Ponadto w praktyce zauważamy, że organy podatkowe nie tylko bazują na danych otrzymanych od kontrolowanego podmiotu ale coraz częściej pozyskują informacje od stron trzecich, jak na przykład od belgijskich klientów.

Za pomocą wspomnianej ankiety oraz informacji dostarczonych przez strony trzecie, belgijska administracja podatkowa chce ustalić, gdzie odbywały się negocjacje w sprawie umowy, kto przeprowadził te negocjacje, jak długo dany projekt budowlany lub instalacyjny trwał na terytorium Belgii itp. W ten sposób ważne informacje są udostępniane belgijskim organom podatkowym, co może doprowadzić do wniosku, że Państwa przedsiębiorstwo posiada podlegający opodatkowaniu w Belgii zakład podatkowy… co z kolei może mieć inne belgijskie skutki (podatkowe).

FIRMY ZAGRANICZNE W CZASACH KORONAWIRUSA

W wyniku środków podjętych w ramach pandemii koronawirusa, zagraniczne przedsiębiorstwa mogą stanąć w obliczu nieoczekiwanych konsekwencji podatkowych. Ze względu na pewne ograniczenia w podróżowaniu, pracownik zagranicznego przedsiębiorstwa może być zmuszony do tymczasowej pracy zdalnej z miejsca zamieszkania w Belgii.

Prowadzenie biura domowego w Belgii może w zasadzie spowodować, że firma zagraniczna będzie miała materialny zakład podatkowy w Belgii. Należy jednak podkreślić, że biuro domowe nie kwalifikuje się automatycznie jako zakład podatkowy. Istotnym warunkiem jest w rzeczywistości to, że zagraniczny pracodawca ma możliwość długotrwałego korzystania z biura domowego pracownika.
Belgijska administracja podatkowa nie przyjęła jeszcze stanowiska w tej sprawie. Jednakże OESO wskazała już, że jeżeli pracownik jest zmuszony do telepracy z powodu środków związanych z pandemią koronawirusa, biuro macierzyste najprawdopodobniej nie będzie się kwalifikowało jako materialny zakład podatkowy. W tych szczególnych okolicznościach nie ma mianowicie mowy o wystarczająco trwałym charakterze.

Ponadto obowiązujące środki zapobiegawcze mogą również prowadzić do utworzenia stałego zakładu w Belgii, gdy przedstawiciel handlowy pracuje z miejsca zamieszkania w Belgii i zawiera stamtąd umowy dla zagranicznej spółki. Ponownie, OESO stwierdza, że sytuacja ta nie doprowadzi do powstania stałego zakładu, ponieważ nie można powiedzieć, że przedstawiciel handlowy „zazwyczaj” zawiera umowy w Belgii.

Wiele firm zagranicznych działa również na belgijskiej budowie. W większości przypadków plac budowy kwalifikuje się jako zakład podatkowy, jeżeli obejmuje on okres co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli jednak prace na placu budowy zostaną obecnie tymczasowo przerwane przez środki związane z koronawirusem, liczenie tego minimalnego okresu (np. 12 miesięcy) będzie kontynuowane. Innymi słowy, to czasowe przerwanie prac na budowie nie może być brane pod uwagę/odliczane przy ustalaniu okresu trwania prac na budowie. W wyniku takiej przerwy może jeszcze zostać przekroczony minimalny okres dla belgijskiego placu budowy, co spowoduje, że Państwa firma i jej pracownicy będą podlegać opodatkowaniu w Belgii.

CZY PAŃSTWA FIRMA ZAREJESTROWAŁA SIĘ JUŻ W BELGIJSKIM FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH? JEŚLI NIE … TO CZAS NA DZIAŁANIE W CELU UNIKNIĘCIA KAR I ODSETEK ZA ZWŁOKĘ!

Zagraniczne przedsiębiorstwa, które uznaje się za posiadające zakład w Belgii (kwalifikuje się już działalność w Belgii w wymiarze 30 dni/rok kalendarzowy!), muszą również wziąć pod uwagę obowiązek przystąpienia do belgijskiej kasy ubezpieczeń społecznych i płacenia rocznej składki solidarnościowej.

Szereg zagranicznych przedsiębiorstw otrzymało już pismo od belgijskiej Państwowej Instytucji Zabezpieczenia Społecznego Przedsiębiorców (NISSE), w którym stwierdza się, że muszą one przystąpić do funduszu ubezpieczeń społecznych w Belgii i płacić roczne składki na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami za zwłokę.

Zauważamy, że ta ostatnia akcja kontrolna jest skierowana głównie do firm zagranicznych, które posiadają belgijski numer VAT i/lub rejestrację w CBE/KBO (Crossroads Bank for Enterprises). W tym zakresie istnieje zwiększony stopień współpracy między różnymi instytucjami rządowymi. Na przykład, coraz więcej informacji wymienianych jest między belgijską administracją podatkową a służbami socjalnymi. W związku z tym NISSE prawdopodobnie skontaktuje się z zagranicznymi przedsiębiorstwami, które wykonały meldunki Limosa lub prowadziły działalność podlegającą pod VAT w Belgii.

JAK MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC?

Czy chcą Państwo, abyśmy sprawdzili, czy Państwa firma posiada podlegający opodatkowaniu zakład podatkowy w Belgii? Czy Państwa firma otrzymała ankietę od administracji podatkowej lub pismo z NISSE? Jeżeli Państwa firma otrzymała takie pismo od belgijskiej NISSE, możemy pomóc w sprawdzeniu, czy Państwa firma rzeczywiście musi spełnić obowiązek zarejestrowania się w funduszu ubezpieczeń społecznych i powinna płacić składki. Należy pamiętać, że pod pewnymi warunkami Państwa firma może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek lub może uzyskać umorzenie należnych odsetek z tytułu opóźnienia w opłaceniu składek. Czy Państwa firma potrzebuje pomocy w udzieleniu odpowiedzi na pytania administracji podatkowej w ramach audytu podatkowego? Czy Państwa firma potrzebuje pomocy w określeniu podstawy opodatkowania belgijskiego zakładu? Istnieje potrzeba sprawdzenia dokumentacji cen transferowych?

Prosimy o kontakt zwrotny jeśli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji lub naszą pomoc w tym zakresie.

 

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2023

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.