Terug naar overzicht
30 September 2021

Uw loonadministratie Q4.2021

De herfst staat voor de deur en daarbij komt ook het vierde kwartaal om de hoek piepen. Wat betekent dit voor uw loonadministratie? Wij hebben de bijzonderheden alvast op een rijtje gezet.

 

1.Relance overuren

Om de economie een duwtje in de rug te geven werd in het sociaal akkoord van 2021-2022 voorzien in de toekenning van 120 bijkomende vrijwillige overuren per jaar voor 2021 en 2022, de zgn. relance of hersteloveruren. Intussen ligt er ook een wetsontwerp op tafel.

Deze relance overuren moeten toelaten om overuren te presteren zonder toekenning van inhaalrust of overurentoeslag en met vrijstelling van sociale en fiscale inhoudingen.

Zoals gezegd is er op vandaag nog geen officiële wetgevende tekst, enkel een wetsontwerp. Zowel FOD WASO als de RSZ hebben echter bevestigd dat zij de toepassing hiervan reeds vanaf 1 juli 2021 aanvaarden. Bedrijfsvoorheffing is wel nog in te houden, dit tot publicatie van de wet. Nadien zal dit gecorrigeerd kunnen worden.

Meer info? Lees dan het artikel op onze website.

 

2.Verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot eind 2021

De soepele regeling inzake tijdelijke werkloosheid corona werd verlengd tot 31 december 2021.

Werkgevers kunnen werknemers versoepeld tijdelijk werkloos stellen omwille van corona en dit tot het einde van dit jaar. Het kan hierbij gaan om een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een gedeeltelijke schorsing (waarbij de werknemer nog een paar dagen per week werkt). Alle situaties van tijdelijke werkloosheid door corona worden beschouwd als overmacht.

 

3.Telewerkvergoeding 

Indien uw werknemers structureel en regelmatig telewerken, aanvaarden de RSZ en de fiscus dat er een telewerkvergoeding van maximaal 129,48 euro per maand wordt toegekend. In het tweede en derde kwartaal 2021 werd de telewerkvergoeding verhoogd tot maximaal 144,31 euro per maand. Vanaf 1 september 2021 bedraagt de telewerkvergoeding echter opnieuw maximaal 129,48 euro per maand.

 

4.Indexatie flexiloon

Vanaf 1 september 2021 wordt het minimumloon voor flexi-jobbers met 2% verhoogd. Het flexiloon bedraagt minimaal 9,74 euro per uur. Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67% van het flexiloon en dient samen met het flexiloon te worden uitbetaald aan de werknemer.

Het flexiloon (loon + vakantiegeld) bedraagt dus in totaal 10,49 euro per uur.

 

5.Eindejaarsadministratie

 • Aandachtspunten vakantiegeld

In  principe moeten alle wettelijke vakantiedagen worden opgenomen vóór het einde van het kalenderjaar. Dit betekent dat het onmogelijk is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen of over te dragen naar het volgende kalenderjaar.

Op dit principe bestaan slechts enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld : aan een bediende die in de onmogelijkheid was om zijn vakantiedagen op te nemen omwille van arbeidsongeschiktheid, zal de werkgever ten laatste op 31 december het vakantiegeld moeten uitbetalen.

Best is dus dat u er als werkgever op toe ziet dat de wettelijke vakantiedagen tijdig worden opgenomen. Een werkgever die niet kan bewijzen dat de werknemers hiertoe werden aangemaand kan worden gesanctioneerd met administratieve of strafrechtelijke geldboetes. Kijk na of voor de bijkomende vakantiedagen op sector of ondernemingsniveau iets is geregeld, deze kunnen eventueel wél overgedragen worden!

 

 • Extraatje naar aanleiding van eindejaarsfeesten
  Indien u uw werknemers een geschenk wilt geven naar aanleiding van het eindejaar, kunt u dit zowel doen in de vorm van een cadeautje, een geschenkcheque, cash,…
  Deze eindejaarsgeschenken zijn niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en belastingen indien deze:

  • worden geschonken naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • per jaar en per werknemer maximum 40,00 euro bedragen (te vermeerderen met 40,00 euro per kind ten laste van de desbetreffende werknemer);
  • collectief worden toegekend op basis van eenzelfde berekeningswijze.
 • U kunt de eindejaarsgeschenken als beroepskost aftrekken indien u zich houdt aan bovenstaande voorwaarden.

 

 • Vervangingsfeestdagen
  Een feestdag die samenvalt met een zondag of inactiviteitsdag dient vervangen te worden door een andere werkdag. Indien de vervangingsdag niet op sectoraal vlak wordt vastgelegd, dient u vóór 15 december binnen uw onderneming actie te ondernemen. Indien u nalaat dit te doen wordt de feestdag vervangen door de eerste werkdag van de onderneming die op de feestdag volgt.In 2022 vallen volgende feestdagen samen met een zondag of een dag waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt:

  • zaterdag 1 januari 2022
  • zondag 1 mei 2022
  • zondag 25 december 2022

 

 • Collectieve sluitingsperiode

Als werkgever is het verboden om eenzijdig vakantiedagen op te leggen. U kan wel een collectieve sluitingsperiode invoeren door een wijziging van het arbeidsreglement. Indien het de eerste keer is dat u dergelijke sluitingsperiode invoert, dient u de bijzondere wijzigingsprocedure te volgen en dit mee te delen aan uw werknemers.

Let op: collectief verlof kan ook sectoraal worden vastgelegd door het paritair comité!

 

6.Gewijzigde ficheverplichtingen kosten eigen aan werkgever

Vanaf inkomstenjaar 2022 zal het bedrag aan kostenvergoedingen, die een werkgever aan zijn werknemers of vennootschap aan haar bedrijfsleiders toekent, opgenomen moeten worden op de respectievelijke fiscale fiches 281.10 en 281.20.  De fiscus wil op deze manier een beter inzicht krijgen op de terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever of vennootschap.

 

Het niet naleven van de ficheplicht door werkgevers of vennootschappen zal geen impact hebben  op de aftrekbaarheid van de vergoedingen, maar de administratie kan wel een administratieve boete opleggen.

 

BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet International 2021

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.