Terug naar overzicht
02.03.2020

Overgangsmaatregelen inzake toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel

CALL FOR ACTION: OVERGANGSMAATREGEL INZAKE TOEPASSELIJK SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE TEWERKSTELLING LOOPT AF OP 30 APRIL 2020

 

De Europese Verordening 883/2004 die per 1 mei 2010 in werking is getreden, regelt onder meer welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is wanneer personen werkzaam zijn in meerdere lidstaten van het grondgebied van de EER en Zwitserland en vervangt Verordening 1408/71.

Om te voorkomen dat er door de invoering van Verordening 883/2004 personen worden benadeeld, werd er in een overgangsregeling voorzien.

Volgens deze overgangsregeling blijven personen tot 1 mei 2020 onder de oude Verordening zolang hun woon/werksituatie niet verandert of zij niet uitdrukkelijk om de toepassing van Verordening 883/2004 hebben gevraagd.

Aangezien deze overgangsmaatregel afloopt op 30 april 2020, kan dit een belangrijke impact hebben op personen die reeds voor 1 mei 2010 grensoverschrijdend tewerkgesteld waren en per 1 mei 2020 nu ook Verordening 883/2004 moeten naleven.

Onder de oude Verordening 1408/71 was het sociaal zekerheidsstelsel van het woonland van toepassing van zodra er een deel van de werkzaamheden in het woonland werd uitgeoefend. Het maakte daarbij niet uit welk percentage van de totale beroepsactiviteit in het woonland werd gepresteerd.

Dit is gewijzigd met de nieuwe Verordening 883/2004 die het begrip “substantiële” werkzaamheden heeft geïntroduceerd. Vanaf dan is het sociaal zekerheidsstelsel van het woonland maar van toepassing wanneer 25% van de arbeidstijd en/of de inkomsten wordt gegenereerd in het woonland.

Concreet betekent dit dat voor de personen die onder de oude Verordening 1408/71 sociaal verzekerd waren in hun woonland doch daar geen “substantiële” werkzaamheden verrichten zoals vereist onder de nieuwe verordening 883/2004, er op 1 mei 2020 een wijziging op komst is met betrekking tot het land waar ze sociaal verzekerd zijn en sociale bijdragen dienen te betalen. Dit is uiteraard enkel het geval voor zover hun situatie sinds 1 mei 2010 niet is veranderd en niet eerder om de toepassing van de nieuwe verordening 883/2004 werd gevraagd.

Wilt u weten wat het aflopen van de overgangsregeling voor uw situatie betekent? Van Havermaet helpt u graag verder!

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.