Terug naar overzicht
20.03.2020

Belgische BTW maatregelen ingevolge Coronavirus

De Belgische belastingdienst voert steunmaatregelen in voor ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus. Dit moet financiële ademruimte geven en de bedrijven toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

 

Automatisch uitstel van indiening en betaling
Eerst en vooral wordt de indieningstermijn voor de btw-aangiftes en ook de betalingstermijn verlengd. Dit gebeurt automatisch. U hoeft hier niets voor te doen. Die verlengingen gelden trouwens ook voor andere belastingen. Wij hebben alle samengevat in een overzichtelijk schema. Zie bijlage.

Aanvullende acties mogelijk
Mochten de voormelde maatregelen niet volstaan, dan kan u nog een verzoek indienen voor extra betalingsfaciliteiten. Die lichten we hierna toe.

De maatregelen gelden voor alle ondernemingen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO), waaronder dus ook de niet in België gevestigde ondernemingen die hier voor btw geregistreerd zijn.

Indien u kunt aantonen dat u in de financiële problemen zit door toedoen van het coronavirus, dan kent de FOD Financiën betalingsfaciliteiten toe voor wat betreft de btw-aflossing. U kan een betalingsplan aanvragen om btw -aflossingen te spreiden alsmede te worden vrijgesteld van de nalatigheidsinteresten en boetes voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor de niet in België gevestigde ondernemingen.

De aanvraag dient de volgende gegevens te vermelden:

  • aanvraag betalingsuitstel coronavirus;
  • identiteit van de onderneming: uw ondernemingsnummer en de naam en het adres;
  • identiteit van de aanvrager: uw naam, voornaam en woonplaats;
  • de schuld waarvoor de steunmaatregel wordt gevraagd;
  • motivering van de aanvraag.

Hierbij dient er een bewijsstuk te worden toegevoegd waaruit blijkt dat u daadwerkelijk hinder heeft ondervonden van het coronavirus, bijvoorbeeld een bewijs van een daling van uw omzet, daling of annulering van de bestellingen en/of reservaties,…

Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet u een aanvraag indienen vanaf het moment dat u de problemen vaststelt. Op dat moment moet u het bewijs leveren van de financiële moeilijkheden. Deze aanvraag is in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020.

U mag in principe een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

Opgelet: deze maatregelen bevrijden u niet van uw aangifteplicht. U zal dus nog steeds tijdig btw-aangiften moeten indienen.

Bij een geldige aanvraag kan de betaling gespreid worden over een aantal maanden. Bovendien zullen er op deze bedragen geen boetes noch nalatigheidsinteresten geheven worden.

Heeft u hierover vragen, contacteer dan uw dossierbeheerder.

 

Publicatiedatum: 20 maart 2020

 

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.