Terug naar overzicht
08.05.2020

België en Nederland sluiten een fiscaal akkoord over thuiswerkende grensarbeiders

De coronacrisis heeft heel wat fiscale gevolgen voor werknemers die in normale omstandigheden in het buitenland werken. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen werken zij vaak thuis en mogen zij de grens niet meer oversteken.

Op basis van dubbelbelastingverdragen wordt het beroepsinkomen in principe belast in het land waar ze werken of gewoonlijk tewerkgesteld zijn (werkland). Door het thuiswerken zullen die werknemers plots niet meer belastbaar zijn in hun gebruikelijke werkland, maar wel in hun woonland. In beginsel is geen uitzondering voorzien voor dergelijke situaties.

Om te vermijden dat grensarbeiders negatieve fiscale gevolgen zouden ondervinden door de huidige coronacrisis, heeft België met Frankrijk en Luxemburg (zie eerder artikel Telewerken in coronatijden: salary split of expat regeling om zeep?) en intussen ook recent met Nederland een apart akkoord gesloten. Concreet betekent het dat men de thuiswerkdagen van Nederlandse en Belgische grensarbeiders vanaf 11 maart 2020 tot 31 mei 2020 (eventueel verlengbaar) zal beschouwen als dagen gepresteerd in het land waar men normaal gezien tewerkgesteld is. Het werkland zal daardoor belasting blijven heffen op het inkomen dat de grensarbeider verdient tijdens de dagen dat hij thuiswerkt. Ook maakten België en Nederland specifieke afspraken over de belastbaarheid van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die bepaalde werknemers ontvangen omwille van de coronacrisis.

Voor alle andere landen (UK, Duitsland,…) is er vooralsnog geen regeling. Gezien de situatie een aanzienlijke impact kan hebben op de belastingheffing, is een zorgvuldige opvolging noodzakelijk. Wij adviseren dan ook om steeds een overzicht bij te houden van waar werknemers hun werkzaamheden verrichten. Uiteraard kan u ons steeds contacteren indien u daarbij begeleiding nodig heeft.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 

© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.