Powrót do przeglądu
31.08.2022

Czy zagraniczni pracownicy mogą prowadzić pojazdy na zagranicznych tablicach rejestracyjnych w Belgii?

Zauważamy, że pracownicy zagraniczni, którzy są tymczasowo zatrudnieni w Belgii, są regularnie karani grzywną za prowadzenie pojazdu na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. Skąd się to jednak bierze? Co jest dozwolone, a co nie?

Kto musi zarejestrować swój samochód w Belgii?

Dekret królewski w sprawie rejestracji pojazdów stanowi, że osoby zamieszkałe w Belgii muszą zarejestrować pojazdy, które wprowadzają tu do ruchu, w rejestrze pojazdów (rejestr DIV). Po tej rejestracji osoby te otrzymają belgijską tablicę rejestracyjną. Co do zasady takie postępowanie jest obowiązkowe, nawet jeśli pojazdy te były już zarejestrowane za granicą.

Kto jest uznawany za osobę zamieszkałą w Belgii?

Zamieszkanie w Belgii oznacza, że jest się zarejestrowanym w ewidencji ludności jednej z belgijskich gmin. Rozumie się przez to również ewidencję cudzoziemców.

Kto musi zarejestrować się w ewidencji ludności?

Belgowie oraz cudzoziemcy, którzy mają prawo do przebywania w Belgii przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub do osiedlenia się w tym kraju, są wpisywani do rejestru ludności w miejscu będącym ich głównym miejscem zamieszkania. Pracownicy zagraniczni, którzy w związku z pracą na terytorium Belgii przebywają tu dłużej niż trzy miesiące, są zobowiązani do zarejestrowania się w rejestrze ludności w Belgii i ta właśnie rejestracja przekłada się, co do zasady, na konieczność zarejestrowania w Belgii również pojazdów, którymi się poruszają.

Które pojazdy są wyłączone z obowiązku rejestracji?

Od ogólnego obowiązku rejestracji pojazdów istnieje szereg wyjątków. Nie jest na przykład wymagana rejestracja pojazdu, który zagraniczny pracodawca udostępnia swojemu pracownikowi zamieszkałemu w Belgii. Wyjątek ten narzuca jednak konieczność posiadania w pojeździe kopii umowy o pracę, a także dokumentu sporządzonego przez pracodawcę zagranicznego, z którego wynika, że pojazd jest udostępniany pracownikowi.

Wnioski

W przypadku pracowników zagranicznych posiadających własny samochód na zagranicznych tablicach rejestracyjnych należy zweryfikować, czy przebywają oni w Belgii dłużej niż trzy miesiące. Po trzech miesiącach mają obowiązek zarejestrować się w ewidencji ludności. Jako mieszkańcy Belgii są więc zobowiązani do zarejestrowania swojego samochodu w Belgii i poruszania się na belgijskich tablicach rejestracyjnych.

W przypadku pracowników zagranicznych, którzy otrzymują samochód służbowy od zagranicznego pracodawcy, obowiązuje ten sam okres trzech miesięcy. Aczkolwiek poruszanie się pojazdem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych jest w tym przypadku dozwolone, o ile w pojeździe znajduje się kopia umowy o pracę oraz dokument sporządzony przez zagranicznego pracodawcę, świadczący o udostępnieniu pojazdu tej osobie. Gdy pracownik nie jest w stanie przedstawić tych dokumentów, oznacza to automatycznie, że obowiązek rejestracji pojazdu w Belgii nie został dopełniony, co skutkuje karą pieniężną.

 

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.