Powrót do przeglądu
24.09.2020

WPŁYW TELEPRACY W CZASIE KORONAWIRUSA NA SYTUACJĘ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA TRANSGRANICZNEGO

W następstwie kryzysu koronawirusa wielu pracowników jest nadal zależnych od telepracy. Ale jaki wpływ ma telepraca na sytuację podatkową i zabezpieczenia społecznego pracowników, którzy są zatrudnieni za granicą?

SOCJALNE ZABEZPIECZENIE

Więcej pracy z domu może prowadzić do zmiany pozycji pracownika w zakresie zabezpieczenia społecznego w sytuacjach transgranicznych. Rozporządzenie WE nr 883/2004 stanowi, że pracownik mieszkający w jednym państwie członkowskim i pracujący w innym państwie członkowskim jest ubezpieczony społecznie w kraju zatrudnienia. Jeżeli jednak pracownik wykonuje znaczną część swojej pracy (co najmniej 25% czasu pracy) w kraju zamieszkania, będzie on ubezpieczony społecznie w kraju zamieszkania. Dla pracownika, który teraz musi pracować na odległość z powodu koronawirusa, może to oznaczać, że kraj zamieszkania nagle staje się właściwym państwem członkowskim w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Ze względu na wyjątkowe okoliczności, rząd Belgii zdecydował, że nie będzie uwzględniał w swojej ocenie obowiązującego systemu zabezpieczenia społecznego okresów telepracy na terytorium Belgii ze względu na  kryzys wywołany koronawirusem i to od dnia 13 marca 2020. Środek ten został  ostatnio  przedłużony do dnia 31 grudnia 2020. Należy pamiętać, że data ta może zostać zmieniona w zależności od środków zaradczych dotyczących koronawirusa.

PODATEK

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych jest on pobierany w państwie zamieszkania podatnika. Jednakże pracownicy, którzy są zatrudnieni w kontekście transgranicznym (np. pracują w jednym lub kilku innych krajach lub odbywają wiele podróży służbowych), mogą również podlegać opodatkowaniu w państwie wykonywania pracy. Gdzie oni podlegają opodatkowaniu, jest uzależnione od ich faktycznej fizycznej obecności w danych państwach. Dla rezydentów belgijskich często oznacza to korzyść podatkową, ponieważ obciążenia podatkowe w innych krajach są zazwyczaj nieco niższe niż w Belgii.

Tutaj również telepraca rodzi pytania. Pracownicy, którzy normalnie często pracują za granicą, będą teraz pracować tylko z domu (w swoim kraju zamieszkania). Ma to wpływ na ich fizyczną obecność w innych państwach, a tym samym na ich opodatkowanie. Pracownicy, którzy pracują w Belgii i korzystają ze statusu korzystnego dla zagranicznej kadry kierowniczej (status ekspata), będą również dotknięci bardziej ograniczonymi podróżami służbowymi.

W dziedzinie opodatkowania nie istnieje jednak żaden ogólny środek obowiązujący tak jak w przypadku zabezpieczenia społecznego.

Każdy dzień telepracy wykonywanej w Belgii będzie zatem traktowany tak jak każdy inny dzień roboczy wykonywany w Belgii jeżeli chodzi o podatek. Na chwilę obecną belgijskie organy podatkowe przewidziały wyjątek tylko w czterech bardzo szczególnych przypadkach:

  • W przypadku jednoczesnego zatrudnienia w Belgii i Luksemburgu, belgijskie i luksemburskie organy podatkowe uzgodniły, że obecna sytuacja stanowi przypadek siły wyższej, w związku z czym dzień pracy z domu w Belgii od dnia 14 marca 2020 nie będzie wliczany do już istniejącej zasady 24-dniowej dozwolonej obecności fizycznej w dniach roboczych poza Luksemburgiem.
  • Jest też jasność w przypadku francuskich pracowników przygranicznych. Od dnia 14 marca 2020 telepraca nie będzie już brana pod uwagę przy obliczaniu okresu 30 dni dozwolonej fizycznej nieobecności podczas dni roboczych poza Francją.
  • Pod koniec kwietnia belgijskie i holenderskie organy podatkowe zawarły porozumienie dotyczące pracowników przygranicznych, którzy obecnie pracują z domu z powodu kryzysu koronawirusa. Konkretnie, od dnia 11 marca 2020 dni pracy z domu pracowników przygranicznych są uważane za dni przepracowane w kraju, w którym są oni normalnie zatrudnieni. W związku z tym kraj zatrudnienia nadal pobiera podatek od dochodów, które pracownik przygraniczny uzyskuje w dniach, w których pracuje z domu. Belgia i Holandia zawarły również szczegółowe porozumienia w sprawie możliwości opodatkowania tymczasowych zasiłków dla bezrobotnych otrzymywanych przez niektórych pracowników w wyniku kryzysu spowodowanego koronawirusem.
  • Na początku miesiąca maja właściwe organy podatkowe Belgii i Niemiec również zawarły porozumienie wyjaśniające sytuację pracowników przygranicznych w kontekście kryzysu koronawirusa. Ustalenia te mają zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 11 marca 2020. Umowa ta jest bardzo podobna do umowy zawartej wcześniej między Belgią a Holandią i przewiduje, że pracownicy, którzy pracują z domu w wyniku kryzysu koronawirusa, mogą nadal podlegać opodatkowaniu w państwie, w którym wcześniej prowadzili działalność zawodową, przed rozpoczęciem kryzysu. System ten może być stosowany wyłącznie do dni, w których pracownik przygraniczny pracowałby normalnie na terytorium innego państwa członkowskiego, a nie do dni, w których pracowałby na terytorium państwa trzeciego lub w swoim kraju zamieszkania. Regulacja ta będzie miała zastosowanie jedynie w przypadku braku podwójnego zwolnienia i wykazania, że dochód ten jest faktycznie opodatkowany w innym państwie.

Powyższe umowy zawarte przez belgijskie organy podatkowe z organami podatkowymi sąsiadujących krajów: Luksemburga, Francji, Holandii i Niemiec zostały obecnie przedłużone do dnia 31 grudnia 2020. W związku z tym, do dnia 31 grudnia 2020, ze względu na kryzys spowodowany koronawirusem, dni telepracy będą uznawane przez organy podatkowe za dni przepracowane w kraju normalnego zatrudnienia. W związku z tym, normalny kraj zatrudnienia będzie nadal pobierał podatek od dochodów osiągniętych przez danych pracowników w okresie, w których wykonują oni telepracę. W zależności od dalszego przebiegu kryzysu, organy podatkowe mogą również przedwcześnie wypowiedzieć umowy po czym ponownie będą miały zastosowanie standardowe ustalenia zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Radzimy przechowywać szczegółowe zestawienia z informacją gdzie pracownicy wykonują swoją pracę. Celowe jest również stworzenie specjalnego dokumentu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, potwierdzającego, które „zagraniczne dni” są telepracą ze względu na trwający kryzys koronawirusa.

W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Mordkowicz.

© Van Havermaet International 2024

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.