Powrót do przeglądu
23 Czerwiec 2021

UPDATE – Unijny Certyfikat Covid

Swobodne podróżowanie w UE ponownie możliwe dzięki Unijnemu Certyfikatowi Covid

Koronakryzys poważnie ograniczył swobodne podróżowanie po Europie. Jednak w odpowiedzi na malejącą liczbę zakażeń i rosnącą liczbę zaszczepionych 17 marca 2021 Komisja Europejska przedstawiła projekt wprowadzenia “zielonego certyfikatu” ułatwiającego bezpieczne swobodne przemieszczanie się w UE podczas trwania pandemii. W dniu 20 maja 2021 Parlament Europejski i Rada Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie cyfrowego certyfikatu covid. Za sprawą ostatniego rozporządzenia europejskiego z 14 czerwca 2021 roku wprowadzenie tego certyfikatu stało się faktem. Certyfikat będzie można stosować we wszystkich krajach UE od 1 lipca 2021 roku. Nie zwalnia to jednak podróżnych z niektórych obowiązków dotyczących kwarantanny lub poddania się testowi w przypadku powrotu do Belgii lub przyjazdu do Belgii w charakterze odpowiednio mieszkańca Belgii lub nierezydenta.

CYFROWY CERTYFIKAT COVID:

1. Czym jest?

Certyfikat covid jest świadectwem zawierającym informacje na temat szczepienia, wyniku testu lub ozdrowienia konkretnej osoby, wydanym w kontekście koronakryzysu.

Certyfikat ma na celu ułatwienie podróżowania po UE, jako że będzie ważny we wszystkich państwach członkowskich UE i pozwoli na zniesienie obecnych ograniczeń.

2. Zasady

Istnieją 3 rodzaje certyfikatów covid :

a) Certyfikat poświadczający szczepienie

Certyfikat ten wydawany jest osobie, która została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi. Na każde szczepienie wystawiane jest oddzielne świadectwo.

Kraje UE mogą same zdecydować, czy wystarczy jedno szczepienie, czy też szczepienie musi być uzupełnione.

W certyfikacie zawarte są następujące informacje: tożsamość posiadacza, informacje o podanej szczepionce i liczbie podanych dawek oraz metadane z certyfikatu (takie jak wystawca certyfikatu lub unikalny kod identyfikacyjny certyfikatu).

Świadectwo jest ważne przez 1 rok od daty szczepienia.

b) Certyfikat poświadczający wykonanie testu

Certyfikat ten wydawany jest osobie, która poddała się testowi PCR lub szybkiemu testowi antygenowemu i uzyskała wynik negatywny. Certyfikat ten musi być wystawiony na krótko przed wyjazdem.

Certyfikat zawiera następujące informacje: tożsamość posiadacza, informacje o teście PCR lub szybkim teście antygenowym oraz metadane certyfikatu (takie jak wystawca certyfikatu lub unikalny kod identyfikacyjny certyfikatu).

Dla każdego wyniku badania wydaje się oddzielny certyfikat.

Okres ważności tego certyfikatu może być różny w poszczególnych krajach. W Belgii certyfikat poświadczający wykonanie testu jest ważny przez 72 godziny, licząc od momentu przeprowadzenia testu.

c) Certyfikat poświadczający ozdrowienie

Certyfikat ten jest wydawany osobie, która przeszła koronawirusa po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku testu PCR. Certyfikat poświadczający ozdrowienie może zostać wydany najwcześniej 11 dni od daty pierwszego pozytywnego wyniku testu PCR.

Certyfikat zawiera następujące informacje: tożsamość posiadacza, informacje na temat przebytego przez posiadacza zakażenia koronawirusem po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu oraz metadane certyfikatu (takie jak wystawca certyfikatu lub unikalny kod identyfikacyjny certyfikatu).

Dla każdego ozdrowienia wydaje się oddzielny certyfikat.

Certyfikat jest ważny przez 180 dni od daty testu.

3. Jak otrzymać certyfikat?

Rządy poszczególnych krajów regulują sposób, w jaki można wnioskować o certyfikat i jak go otrzymać.

Od środy 16/06/21 w Belgii można składać wnioski o wydanie certyfikatu za pośrednictwem aplikacji CovidSafe, strony internetowej mijngezondheid.be, strony mijnburgerprofiel.be lub za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej pod numerem 078 78 78 50 (https://covidsafe.be/en/).

4. Pozostałe procedury

Certyfikat covid jest dostarczany w formie cyfrowej i/lub papierowej i jest bezpłatny. Certyfikaty będą zawierały kod QR z niezbędnymi informacjami oraz podpis cyfrowy, który gwarantuje autentyczność certyfikatu.
Skanując kod QR każdy kraj UE może skontrolować, czy certyfikat jest poprawny i ważny.
Certyfikat covid będzie można stosować we wszystkich krajach UE od 1 lipca 2021 roku.

POWRÓT DO BELGII JAKO MIESZKANIEC BELGII

Mieszkaniec Belgii powracający do Belgii po pobycie za granicą musi przestrzegać zasad określonych poniżej:

 • W przypadku powrotu ze strefy zielonej lub pomarańczowej nie ma obowiązku kwarantanny lub testu.
 • W przypadku powrotu ze strefy czerwonej:
  • Osoby posiadające certyfikat covid (certyfikat poświadczający pełne szczepienie + 2 tygodnie), certyfikat poświadczający wykonanie testu z niedawnym negatywnym testem PCR (<72 godzin) lub certyfikat poświadczający ozdrowienie nie muszą przechodzić kwarantanny.
  • Osoby, które poddadzą się testowi zaraz po przyjeździe (dzień 1 lub dzień 2) nie muszą przechodzić kwarantanny. W przypadku osób w wieku 12 lat i starszych wymagany jest negatywny wynik testu PCR. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z badań.
 • Po powrocie ze strefy szczególnego ryzyka obowiązuje obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna z testem PCR w 1. i 7. dniu. Obowiązek ten dotyczy również osób, które zostały w pełni zaszczepione lub których testy w danym kraju były już negatywne. Powodem tego są niebezpieczne warianty wirusa, których nie należy rozsiewać w Europie.

Kody kolorystyczne można odnaleźć pod następującym linkiem: https://reopen.europa.eu/en.

Utrzymuje się stosowanie formularza lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form). Zniesiono rozróżnienie między podróżami zawodowymi i pozazawodowymi. Od 1 lipca w przypadku podróży służbowych należy również wypełnić PLF zamiast formularza Business Travel Abroad (BTA).

PRZYJAZD DO BELGII JAKO NIEREZYDENT

Jeśli przyjeżdżasz do Belgii jako nierezydent, obowiązują następujące zasady:

 • W przypadku powrotu ze strefy zielonej lub pomarańczowej nie ma obowiązku poddawania się kwarantannie lub testom.
 • Przy powrocie z czerwonej strefy:
  • Osoby posiadające certyfikat covid (certyfikat poświadczający pełne szczepienie + 2 tygodnie), certyfikat poświadczający wykonanie testu z niedawnym negatywnym testem PCR (<72 godzin) lub certyfikat poświadczający ozdrowienie nie muszą przechodzić kwarantanny.
  • Ostatni test nie może być starszy niż 72 godziny przed przyjazdem do Belgii.
 • Osoby przyjeżdżające spoza UE muszą być w pełni zaszczepione (+ 2 tygodnie) szczepionką uznaną w Europie i wykonać test PCR w dniu przyjazdu. Jeśli wynik testu jest negatywny, osoba ta nie musi przechodzić kwarantanny.
 • W przypadku przyjazdu po pobycie w strefie szczególnego ryzyka: zakaz wjazdu dla osób niebędących obywatelami Belgii niemających stałego miejsca zamieszkania w Belgii, które przebywały w strefie szczególnego ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni. Wyjątek stanowią podróże niezbędne dla pracowników transportu i dyplomatów. Muszą oni przejść 10-dniową obowiązkową kwarantannę z testem PCR w dniu 1 i 7. Kwarantanna może zostać przerwana jedynie w celu wykonania niezbędnego zadania.

Utrzymuje się stosowanie formularza lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form).

Kody kolorystyczne można odnaleźć pod następującym linkiem: https://reopen.europa.eu/en.

Źródło : https://www.info-coronavirus.be/en/news/occ-0406/

BTW: BE 428.179.774
© Van Havermaet International 2022

Korzystamy z plików cookie albo podobnych technologii (np. pikseli czy wtyczek mediów społecznościowych), aby użytkowanie naszej strony internetowej było dla odwiedzających jak najbardziej optymalne. Ponadto używamy analitycznych i marketingowych plików cookie, aby spersonalizować Twoją wizytę na stronie internetowej, przesyłać Ci ukierunkowane reklamy oraz uzyskiwać dokładniejszy wgląd w korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Czy wyrażasz zgodę na użycie przez nas plików cookie, aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z naszej strony, abyśmy mogli ją ulepszać i zaskakiwać Cię odpowiednimi reklamami? Jeśli tak, kliknij „OK”.

Czy wolisz jednak ustawić szczególne preferencje dla poszczególnych rodzajów plików cookie? Jest to możliwe dzięki naszej polityce plików cookie. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie albo jak je usunąć? Przeczytaj naszą politykę plików cookie.