Terug naar overzicht
20.03.2020

Bijkomende maatregelen Corona – Wat met mijn gedetacheerde werknemers in België?

Wat als u uit veiligheidsoverwegingen uw werknemers het werk niet laat aanvatten op de werf?

Uit schrik dat uw werknemers besmet geraken, verbiedt u hen om nog aan het werk te gaan. Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties hiervan?

 

Naar Belgisch arbeidsrecht bent u verplicht om uw werknemers ‘werk’ te verschaffen. U kan dus niet zomaar, eenzijdig – zonder dat de overheid dit heeft opgelegd – beslissen dat uw werknemers niet aan de slag mogen.

Echter, het artikel van het Belgische arbeidsrecht dat in deze verplichting om werk te verschaffen voorziet, is niet van ‘dwingend’ Belgisch arbeidsrecht. Het is niet strafrechtelijk gesanctioneerd en dus ook niet van toepassing op de arbeidsrelatie tussen de gedetacheerde werknemer en uzelf, de detacherende werkgever.

Conclusie, als u uw werknemers preventief ‘naar huis’ stuurt, dan zal het arbeidsrecht van het land van herkomst bepalen hoe deze situatie geregeld moet worden. Meer bepaald zal het arbeidsrecht van de zendstaat bepalen of het loon doorbetaald moet worden (ook al worden er geen prestaties meer geleverd) en/of er recht is op een inkomensvervangende uitkering (werkloosheidsuitkering).

Vergeet ook niet in uw detacheringsbijlage na te kijken welke afspraken u heeft gemaakt over de repatriëring van uw werknemers naar hun woonland en welke toeslagen u desgevallend nog verschuldigd bent.
In ieder geval kunnen de gedetacheerde werknemers geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen in België daar zij hier niet sociaal verzekerd zijn.

Weet wel dat de Belgische welzijnswetgeving (veiligheid, hygiëne en gezondheid op de werkvloer) onverkort op u als buitenlandse werkgever van toepassing is. Dat wil zeggen dat u de verplichting heeft om de gezondheid van uw werknemers te vrijwaren en de nodige preventieve maatregelen te nemen ter inperking van het besmettingsrisico op de werf / werkplaats.

Deze voorzorgsmaatregelen zijn sinds 18 maart nog verstrengd: u moet kunnen garanderen dat uw werknemers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit geeft mogelijks problemen bij het tillen van zware materialen (werkzaamheden die met twee uitgevoerd moeten worden) of het transport naar en van de werf / werkplaats. Uiteraard zijn er nog tal van andere situaties denkbaar waar dit kan spelen (bij werfvergaderingen, eetpauzes, gereedschap dat gedeeld wordt, etc.). In tijden van corona heeft u dus een bijzondere gezondheids- en hygiëneverplichting die onverkort op u als buitenlandse onderneming van toepassing is. Indien u deze ‘social distance’ niet kan garanderen op uw werf / in de werkplaats, dan dient u de werkzaamheden verplicht te staken. In het andere geval loopt u het risico van zware boetes.

Wat als uw opdrachtgever de werf sluit en de werkzaamheden voor onbepaalde duur opschort? Of wat als de Belgische overheid in de komende dagen beslist tot een volledige lockdown?

Ook in dit geval dient u terug te vallen op het arbeidsrecht en sociale vangnet van het land van herkomst.

Voor de werknemers in België die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, kunnen ook nog andere zaken spelen. Mogelijks heeft de verlenging van het verblijf gevolgen voor de sociale zekerheid of fiscale situatie van de werknemer in kwestie. Denk maar aan een eventuele verlenging van de A1 verklaring. Ook met deze vragen kunnen wij u bijstaan. Wij volgen de situatie verder voor u op.

 

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.