Back to overview
01.07.2021

UW LOONADMINISTRATIE Q3 – 2021

De zomer staat voor de deur en daarbij komt ook het derde kwartaal om de hoek piepen. Wat betekent dit voor uw loonadministratie? Wij hebben de bijzonderheden alvast op een rijtje gezet.

 

 

 

1. Hogere kilometervergoeding vanaf 1 juli 2021

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn werknemers die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen wagen, bromfiets of motorfiets.

Momenteel kan de werkgever een kilometervergoeding toekennen van 0,3542 EUR/km. Vanaf 1 juli 2021 zal het bedrag van de kilometervergoeding stijgen naar 0,3707 EUR/km.

2. Werkgevers die tewerkstelling verhogen krijgen vermindering werkgeversbijdragen in Q3 – 2021

Om werkgevers aan te sporen extra werknemers aan te werven of tijdelijke werkloosheid af te bouwen, wordt er een vermindering van werkgeversbijdragen voorzien voor ondernemingen die de tewerkstelling verhogen in het 3e kwartaal van 2021.

Deze steunmaatregel is toegankelijk voor werkgevers van alle sectoren. Zij moeten wel in het derde kwartaal van 2021 een minimum aangroei van tewerkstelling kunnen aantonen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. De berekening gebeurt op het niveau van de juridische entiteit. De minimum aangroei is afhankelijk van het gemiddeld aantal werknemers in de onderneming :

Gemiddeld aantal werknemers            Vereiste stijging van het arbeidsvolume
                <50                                                                        minstens 25%
                >=50 en <=499                                             minstens 20%
                >= 500                                                                minstens 10%

Daarnaast moet de werkgever nog voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden:

  • de werknemers waarvoor de doelgroepvermindering wordt toegepast ononderbroken in dienst houden tussen 1 juli en 30 september 2021, behalve als de werknemer zelf ontslag neemt of wegens dringende reden wordt ontslagen;
  • in 2021 geen van de volgende acties uitvoeren : uitkering van dividenden aan aandeelhouders, uitkering van bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel of een inkoop van eigen aandelen;
  • in het 2e en 3e kwartaal 2021 geen collectief ontslag aankondigen;
  • gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem indien dit is opgelegd door de BTW reglementering;
  • in 2021 de bepalingen naleven van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk inzake het realiseren van de interprofessionele opleidingsdoelstelling.

De vermindering zal worden toegekend voor 5 werknemers per vestigingseenheid.

Zwaar getroffen werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, zouden hun werkgeversbijdrage verminderd zien met max. 2.400,00 EUR per werknemer per kwartaal. Andere werkgevers zouden een vermindering krijgen van max. 1.000,00 EUR per werknemer per kwartaal.

Het bovenstaande moet echter nog in officiële regelgeving worden gegoten. Wij houden u op de hoogte.

3. Verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 30 september 2021

De soepele regeling inzake tijdelijke werkloosheid corona werd verlengd tot 30 september 2021.

Werkgevers kunnen werknemers versoepeld tijdelijk werkloos stellen omwille van corona en dit tot 30 september 2021. Het kan hierbij gaan om een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een gedeeltelijke schorsing (waarbij de werknemer nog een paar dagen per week werkt). Alle situaties van tijdelijke werkloosheid door corona worden beschouwd als overmacht.

4. Netto-overuren in de cruciale sectoren verlengd tot 30 september 2021

Op 11 juni 2021 werd door de Ministerraad een voorstel van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat als doel heeft de 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het 3de kwartaal 2021 in de cruciale sectoren uit te sluiten van het loonbegrip in de sociale zekerheid. Deze steunmaatregel is een verlenging van een maatregel die in het begin van de coronacrisis werd ingevoerd. We wachten nog op publicatie van de officiële tekst in het Belgisch Staatsblad.

5. Coronapremie 

Werkgevers die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald zouden een éénmalige premie t.b.v. max. 500,00 EUR netto aan hun werknemers kunnen toekennen. De toekenning van deze premie moet vervat zijn in een ondernemings- of sectorale CAO. Bij gebreke aan een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, zou de toekenning ook geregeld mogen worden in een individuele overeenkomst.

De coronapremie zou in de vorm van een consumptiecheque worden uitgekeerd.

De coronapremie zou kunnen worden toegekend vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 en zou onderworpen zijn aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,50%. De premie zou worden vrijgesteld in de personenbelasting en volledig aftrekbaar zijn voor de werkgever.

Bovenstaande moet nog in regelgeving worden gegoten. De ontwerpteksten worden momenteel ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

6. PC 201: vaste jaarlijkse premie in augustus

Werkgevers die behoren tot paritair comité 201 moeten bij de loonverwerking in augustus de vaste jaarlijks premie in augustus in het achterhoofd houden.

Iedere voltijds tewerkgestelde werknemer die een volledige referteperiode heeft gewerkt, heeft namelijk recht op een jaarlijkse premie van 188,00 EUR bruto.

Deeltijdse werknemers of werknemers met een onvolledige referteperiode hebben recht op een pro rata premie.

7. Rouwverlof

Op 16 juni 2021 werd een wetsvoorstel tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof goedgekeurd.

Dit wetsvoorstel breidt het rouwverlof uit van drie dagen naar tien dagen. De werknemers zouden de eerste drie dagen wel verplicht moeten opnemen in de periode tussen het overlijden en de begrafenis. Er zou van deze periode kunnen worden afgeweken op vraag van de werknemer mits een akkoord van de werkgever. De overblijvende zeven dagen zou de werknemer vrij kunnen kiezen binnen het jaar na het overlijden.

De dagen rouwverlof zouden betaalde klein verlet dagen zijn.

Het is ook voor dit wetsvoorstel nog afwachten tot het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

8. Geen telewerkaangifte meer vanaf juli!

Een heel aantal werkgevers dienden vanaf april 2021 aan de RSZ te melden hoeveel personen in hun bedrijf werkten en daar een niet-telewerkbare functie hadden.

Vanaf 1 juli 2021 is telewerk niet langer verplicht, maar wel sterk aanbevolen en moet er geen verplichte aangifte meer gebeuren.

 

 

© Van Havermaet International 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.